"Rasister fick tji"

MSG har ju inte vunnit något gehör hos vare sig JK eller JO. Det var för oss ingenting oväntat. Inte därför att våra protester skulle vara ogrundade, utan därför att vi hunnit märka hur det fungerar i dagens Sverige.

Hos Åke Askensten har JK- och JO-besluten dock utlöst en form av glädjefnatt. På TV-skärmen lägger han ut rubriker i stil med "RASISTERNA I HANINGE FICK TJI".

Tidigare har Askensten själv försökt intaga en låg profil, nu träder han fram på ett tydligare sätt.

Vilka är dessa "rasister i Haninge"? Klart är att Askensten syftar på MSG-are, men vilka personer handlar det om? Hur många medlemmar har MSG i Haninge? Svar: en (1). Nämligen undertecknad - Jan Milld.

Det är alltså mig som Åke Askensten nu öppet pekar ut som "rasist".

 


Det verkar som att Åke Askensten blandar ihop två moment.

Även om det nu står klart att det inte finns några juridiska möjligheter 1) att hindra honom från att kalla vemsomhelst 2) för vadsomhelst - har han inga inre spärrar? Har han inget eget samvete, som säger stopp? Vad har Åke Askensten för etik och moral?

Nu talas om att införa ett nytt ämne på skolschemat, just "etik och moral". En bakgrund är erfarenheterna från andra världskriget, då de skyldiga försvarade sig med att de bara "lydde order". En slutsats vid Nürnbergrättegångarna var att detta inte duger som ursäkt - envar har själv ett ansvar för sina handlingar. Makt ger inte rätt.

 


Om man kallar en annan människa för någonting, så måste man kunna:

a) Definiera det begrepp man använder.

b) Belägga sin anklagelse med fakta.

När Åke Askensten nu påstår att jag är "rasist", då bör han klargöra:

a) Vad han menar med "rasist".

b) Vad jag konkret skrivit eller sagt, som ger fog för denna anklagelse.

Det kommer Åke Askensten naturligtvis aldrig att göra, eftersom det är en omöjlighet för honom.

Jan Milld

 


1) Om man inte har pengar att hyra en bra advokat och har råd att processa.

2) Såvida vederbörande inte är makthavare.