Radio Stockholm

Regionalradion för Stockholmsregionen, i P5, hade tisdagen den 23 januari 2001 morgonsändningar om Öppna Kanalens beslut angående MSG.

Anslaget var att MSG beviljats "rätt att sända"- vilket Radio Stockholm fann anmärkningsvärt. MSG anklagas ju för att vara invandrarfientlig och det finns många invandrarföreningar inom Öppna Kanalen. Ett kort uttalande av Åke Askensten, ordförande i ÖK Stockholm återgavs. Undertecknad, ordförande i MSG, sade man sig förgäves ha sökt för en kommentar.

 


Vid 9-tiden på morgon ringde jag upp Radio Stockholm och fick tag i reportern.

Jag förklarade att från MSG:s sida uppfattade vi ÖK Stockholms beslut som ett nej - vår ansökan gällde ju medlemskap och rättighet att sända på samma villkor som andra föreningar.

3.000 kronor per sändningstimme - varifrån skulle vi få de pengarna? Uppfattar man Öppna Kanalens beslut som att krav på yttrandefrihet har tillgodosetts, då har man en väldigt ytlig och formell syn på yttrandefrihet!

Jag framhöll även orättvisan och diskrimineringen i att MSG skulle betala 25 eller 30 gånger så mycket som andra föreningar. Varför skulle inte vi svenskar ha lika mycket rätt att diskutera integrationsfrågor som invandrare har?

Vidare påpekade jag att man inte är invandrarfientlig för att någon okänd på oredovisade grunder anklagar en för att vara det. I MSG:s fall är anklagelsen ogrundad. Vi har kritiska synpunkter på den förda invandringspolitiken och vill ha en bättre kontrollerad invandring, men det är något annat. Är det särskilt stötande att låta invandrare ta del av sådana synpunkter? Är invandrare några slags ömtåliga porslinsdockor?

Vi har inte en sådan nedlåtande syn på invandrare, men antag att vi fullt ut skulle vara just så invandrarfientliga och späckade med fördomar som en del av våra kritiker gör gällande. Vore det då inte särskilt lämpligt att vi får konfronteras med invandrare på nära håll? Skulle inte det korrigera våra felaktiga föreställningar?

Rent allmänt måste integration betyda att svenskar och invandrare får mötas och frotteras med varandras beteenden och värderingar.

Jag påpekade naturligtvis också inkonsekvensen i att styrelsen säger nej till MSG (uppenbarligen av rädsla för vad vi skulle kunna säga i sändningar) samtidigt som den låter Birger Stattin hållas. Man har samtidigt två olika lägen för sin ribba - i det ena fallet uppe bland molnen, i det andra fallet under vattenytan.

 


Det blev en telefonintervju, och ett utdrag ur denna sändes på eftermiddagen, men bara en gång. Därutöver omnämndes helt kort det faktum att Öppna Kanalen för första gången sagt nej till medlemskap för en förening och att MSG anklagades för att vara invandrarfientlig.

Reportern hade reagerat positivt på ett förslag från mig om att dagen därpå försöka få en debatt mellan mig från MSG och Åke Askensten från ÖK-styrelsen, i direktsändning. Radio Stockholm skulle återkomma till mig om detta. Så har dock inte skett.

Jan Milld

 


 

 Se vidare:

propaganda