Vad är PRESENS-TV?

Ur Stockholms stads revisionsrapport från 1998:

"Det framstår därför som rimligt att för att Öppna Kanalen skall kunna betecknas som en demokratisk organisation även dess medlemmar, dvs de lokala föreningarna, uppfyller vissa krav.

Ett självklart och grundläggande krav är alltså att medlemsföreningarna verkar på demokratisk grund, har en demokratisk föreningsstruktur och en stabil och bred medlemsförankring. Detta innebär bland annat att man har fastställda stadgar, medlemskår, styrelse, revisor etc men också att man kan påvisa en rimligt stabil och kontinuerlig verksamhet."

Rapporten anser m.a.o. att föreningar inom Öppna Kanalen bör ha någon form av medlemsaktivitet. En förutsättning för att en sådan aktivitet ska kunna förekomma är naturligtvis att föreningen ifråga har medlemmar. Ur det perspektivet blir t ex Presens-TV intressant.


Presens-TV ingår ju i det askenstenska imperiet inom Öppna Kanalen. Åke Askensten har förutom Presens-TV även Miljöpartiets program och TV City (som knappast har några program, men Askensten har där makten att hindra sändande av program). Samarbetet dessa program emellan är tydligt: man byter fritt sändningstider och program med varandra.

När en person i slutet av januari ringde upp Askensten för att höra sig för om möjligheterna att bli medlem i Presens-TV visade sig att Askensten var uttryckligen ointresserad. Han svarade att föreningen redan hade många aktiva medlemmar.

Vore detta sant är det naturligtvis anmärkningsvärt, mot bakgrund av vilka svårigheter t ex TV City har att rekrytera nya förmågar och mot bakgrund av hur många trötta repriser som fyller ut TV-rutan i inte minst Presens-TV.

Askensten kunde (eller ville) dock inte uppge hur många medlemmar som Presens-TV faktiskt har.

Våra efterforskningar visar att det kan finnas åtminstone tre medlemmar. Det är:

Åke Askensten själv.

Askenstens fru, Eivor Karlsson, också hon miljöpartist. Eivor har tidigare arbetat som ALU-anställd på Öppna Kanlen och varit sekreterare i TV City.

Mattias Karlsson, Eivors son. Han står som undertecknare av de stadgar för Presens-TV, vilka lämnats in till skattemyndigheten.


Finns det några medlemmar i Presens-TV utöver dessa tre? Hur många är det i så fall?

Och är inte Presens-TV en ideell förening? Hur kan dess ordförande då vara så avvisande till att få in nya medlemmar?

Även bortsett från detta - behöver man verkligen ingen hjälp med att få fram nya program? När producerade Presens-TV senast ett program?

Frågorna hopar sig!