Regeringsrätten svarar

Svar har nu inkommit på MSG:s överklagande till Regeringsrätten. Det lyder:

"Regeringsrätten har den 27 februari 2002 i Stockholm beslutat att inte meddela Medborgerliga Studiegrupper prövningstillstånd i mål om avvisande av talan. Kammarrättens i Stockholm beslut i protokoll den 12 december 2001 att inte meddela prövningstillstånd, mål nr 7037-2001, står därför fast.

Regeringsrätten: Regeringsrådet Dexe

Thomas Ekroth

Föredragande regeringsrättssekreterare"

 


Alltså:

I lagar och uttalanden kan finnas bra formuleringar om yttrandefrihet för alla, men i praktiken behöver detta inte ges någon betydelse. När Radio-TV-verket vill "låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals" anses detta tillgodosett när en förening tillåts sända som "extern förening".

Som sådan ligger priset formellt på 3.000 per timme, men är i realiteten det dubbla. Miljöpartiet sänder i Öppna Kanalen fyra gånger i veckan, varje gång en halvtimme. Det är också vad MSG skulle vilja göra, dvs sända ett halvtimmesprogram. Då begär ÖK-ordförande Åke Askensten att vi likväl ska betala 3.000 kr för denna halvtimme.

Logiken i RTVV:s ställningtagande - nu godkänt av alla rättsliga instanser i Sverige - är att ÖK kan begära i stort vilket pris som helst av externa föreningar. Yttrandefrihetens intressen anses ändå tillgodosedda.

 


En annan aspekt på detta är diskrimineringen. Öppna Kanalen i Stockholm har rätt att godtyckligt välja vilka som ska få bli medlemmar och kunna sända på förmånliga villkor.

Fem olika somaliska föreningar och ytterligare ett stort antal invandrarföreningar får sända som medlemmar, dvs för mindre än 200 kr per timme. Detsamma gäller politiska partier med "rätt" åsiktsinriktning. Garanterat utestängda är de svenskar som ifrågasätter det mångkulturella projektet (ett ifrågasättande som efter det inträffade framstår som än mer befogat!).

Flera nya föreningar har släppts in efter att man sade nej till MSG i januari 2001, bl.a. FAI - "Fackligt Aktiva Invandrare".

FAI har profilerat sig på att kräva mer beträffande äldreförsörjningsstödet. Som det nu är medger detta för dem som uppbär stödet att i viss utsträckning befinna sig utomlands och ändå ha en bostad stående i Sverige, med hyran betald av skattebetalarna. FAI vill vidga möjligheterna att befinna sig utomlands (vilket kanske kan ge en extra inkomst - i bostadsbristens Sverige lär det inte vara svårt att hyra ut i andra hand).

Som "pricken över i" kommer så Åke Askenstens aktuella krånglande, när MSG trots allt presenterar en film för visning. Då börjar han bekymra sig om upphovsrätt, på ett sätt som han inte gjort beträffande andra.

En viss vaksamhet hade annars kunnat vara på sin plats gentemot en eritreansk förening som sände krigsbilder från Eritrea, uppenbarligen propagandamaterial från landets statstelevision. Men det var väl "integrations-TV".

 


Bakom stoppandet av MSG inom ÖK Stockholm ligger lobbyverksamhet bakom kulisserna, från Expo. Det var knappast meningen att vi skulle komma över det brev som Stieg Larsson sände till medlemsföreningarna.

Expo har jämförts med Stasi, men det är inte en helt rättvis jämförelse. Den blir orättvis gentemot Stasi, som var en underrättelseorganisation. Stasi försökte kartlägga opposition och få fram uppgifter om människor. På grundval av dessa hindrades dessa sedan i sin yrkeskarriär eller drabbades av andra repressalier.

Expo går steget längre: man hittar på helt felaktiga uppgifter om regimkritiker. På grundval av dessa lögner sätts åtgärder sedan in.

I det här fallet gjorde Expo alltså gällande av Blågula Frågor/MSG skulle ägna sig åt hot. Det är en bild som Expo med viss systematik försökt förmedla. Expos verksamhet går ut på att etablera rykten och sprida fördomar.

Det blir då konsekvent att Expo vägrar debattera med oss. I ljuset skulle dessa troll så att säga spricka.