Stattin &Askensten

Några citat ur TV-Söder-programmet den 28 januari - Birger Stattin har ordet:

"Nu är det inte BGF som ansökte om medlemskap utan det var deras avknoppade MSG. Men de fick ett direkt nej och det beror på att man anser att det program de har och den verksamhet de har, den är rasistisk och främlingsfientlig.

Jag ska ta ett exempel från deras eget papper där de anger: "de är emot massinvandring och det mångkulturella". De har en spjutspets emot det. de använder spjut."

"Den som satsar på det här mångkulturella, Kurdo Baksi, han blev utsatt för attentat. Vad jag vet så använder sig inte MSG av skjutvapen, så det lär väl inte hända men jag hoppas att de inte använder något spjut emot Baksi och inte heller mot någon annan, men vad kan man vänta sig?"

"
Om nu MSG riktar sitt spjut mot dessa invandrare, då förstör man ju möjligheten till sjukvård".

"Får de rikta sitt spjut mot dessa människor och förstöra möjligheten till en hygglig sjukvård och en trygg äldrevård."

"Om de här spjutkastarna här, eller de hotar med spjutet får använda dom - då slutar nog vår tunnelbana att fungera".

Och likadant är det med pendeltågen. De här grupperna som är invandrarfientliga - hur skulle det gå för de att förflytta sig mellan Haninge och Stockholm om man förstörde möjligheterna att åka pendeltåg?"

Vi behöver fler människor som hjälper till att se till att Sverige fungerar. Det är tack vare den invandring som har skett som Sverige fungerar nu. Men det behövs flera invandrare som kommer hit och hjälper oss att få det här landet att fungera i fortsättningen".

När personerna som är i MSG går i pension, är de också beroende av att få hjälp av dem
som de nu hotar med sina spjut".

"Men det finns ju flera grupper. Vi har nu MSG som är avknppade av BgF. Vi har
nazisterna. De framträder mera öppet. De går i uniform och bär sig illa åt. MSG här, de uppträder - hur står det i Bibeln - händerna är Jesus, rösten är Jakobs. De uppträder som ulvar i fårakläder.

Vi har ett annat bevingat ord som jag använde förra gången - löss i pälsen. Det är ett bevingat ord och det är från arbetarrörelsen, när man talar om att folk försöker nästla sig in där som inte delar arbetarrörelsens värderingar. Vi har fått löss i pälsen."

 


Hur reagerar då ordförande i Öppna Kanalen i Stockholm, Åke Askensten, om han får höra vad hans styrelsekollega Birger Stattin just sagt i TV?

Vi ringde upp Askensten direkt efter programmet, men det visade sig att det "inte är aktuellt" för ÖK-styrelsen att använda stadgarnas paragraf 3 och stänga av TV Söders sändningar i Öppna Kanalen.

Askensten helgarderade:

1. Han trodde inte att Stattins sagt så

2. Skulle han ändå ha gjort det, så var det TV Söders sak

Stattin inledde också sin sändning med att betona hur det handlade om hans personliga åsikter,. Både han och Askensten försöker alltså tona ned det faktum att Birger Stattin också sitter i styrelsen för Öppna Kanalen i Stockholm.

Till bilden hör dock att TV Söder inte betalar för att få göra sina TV-sändningar. Hur förklara detta, om inte att Birger Stattin har en särställning inom Öppna Kanalen i Stockholm?

Eller finns det många andra medlemsföreningar som inte heller betalt sina avgifter?