Ense och oense

Tre veckor i rad (den 14/1 - 28/1) har Birger Stattin kunnat använda TV Söders sändningar till att hetsa mot Medborgerliga Studiegrupper. Skalar man bort de grova invektiven och ser bakom hans darriga framförande, så använder han ett klassiskt propagandaknep.

Dvs Stattin säger delvis självklarheter, som varje sund människa rimligen måste instämma i - och skapar därigenom ett intryck av att MSG på vissa punkter skulle han en annan uppfattning.

Men så är det ju inte. När Stattin talar om att de flesta invandrare är hederliga och bra människor, att många av dem är välutbildade och en tillgång för Sverige, så är det också MSG:s uppfattning.

Däremot håller vi inte med om att invandringen till Sverige i största alllmänhet bör ökas. Det är helt nödvändigt att skilja på olika typer av invandring.

Invandringspolitiken är en svår fråga att diskutera, och Birger Stattin tillhör - i likhet med Expo - dem som försöker göra det svårare. Men det är nödvändigt att denna fråga kan diskuteras, precis som andra samhällsfrågor. Då är det också nödvändigt att vi håller isär begreppen, och inte förväxlar kritik av den förda invandringspolitiken med någon allmän fientlighet mot invandrare.

Detta har från första början varit Blågula Frågors grundlinje, och MSG har bildats ur BgF. Medan Blågula Frågor sysslar med att ge ut en tidskrift handlar Medborgerliga Studiegrupper om att ordna träffar och diskutera, att lyssna och lära sig mer.

 


Många av de problem vi nu har i Sverige, som kriminalitet, bidragsberoende, dålig skola, mm skulle vi ha även invandringen förutan. Men mycket förvärras genom den i praktiken okontrollerade invandringen.

Ett ännu ganska rikt land som Sverige, med dålig gränskontroll, låg risk för upptäckt vid brott, inga kännbara straff ens när man åker fast - är det att förvånas över, om Sverige verkar attraherande för brottsbenägna personer? Redan vid en jämförelse med Danmark blir kontrasten tydlig!

Det måste vara tillåtet att diskutera även invandringen. Lika litet som bannbullor utfärdas mot meteorologer som rapporterar om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som ser problem i samhället.

Faktum är att infödda och invandrade svenskar har ett gemensamt intresse att Sverige blir ett bra land att leva i. För detta bör vi därför kunna arbeta tillsammans, och inte låta oss splittras av dem som försöker skapa motsättningar.