Brev 2 från MSG till medlemsorganisationerna i Öppna Kanalen, den 15/1 -01:


EN FRÅGA OM DEMOKRATI!

Till
ombuden på
årsmötet den 18/1, för Öppna Kanalen i Stockholm

 

Ang. MSG:s ansökan om medlemskap, mm

Varför kan inte styrelsen för Öppna Kanalen i Stockholm ge raka och ärliga besked? Dess behandlingen av Medborgerliga Studiegrupper visar redan upp en provkarta av underligheter:

1. Efter styrelsemötet den 6/12 uppgavs att beslut kring vår medlemsansökan var bordlagd till styrelsemötemöte den 9/1. Som anledning uppgavs två skäl: a) Det var ont om sändningstider b) det fanns många andra föreningar som också ville bli nya medlemmar.

Ingetdera var sant. Det fanns flera luckor i sändningstablåerna, som envar kunnat konstatera. Inga andra medlemsansökningar har behandlats.

2. Nästa styrelsemöte (som inte var den 9/1, utan den 11/1) bordlade på nytt MSG:s medlemsansökan - utan motivering.

3. I själva verket hade man redan den 6/12 beslutat att frågan skulle avgöras på årsmöte den 18/1, men detta ville man inte tala om för oss. En årsmöteskallelse gick ut (åtminstone till vissa medlemsorganisationer i ÖK) den 14/12.

4. I ÖK-styrelsens kallelse uppgavs att MSG:s stadgar innehåller oklara formuleringar och att styrelsen "tolkar" dem som att MSG är "negativ till invandring". Trots dessa oklarheter har man aldrig riktat några frågor till oss. Vi har från MSG erbjudit oss att närvara vid styrelsemötets behandling av vår dagordningspunkt för att kunna svara på frågor - detta var Åke Askensten ointresserad av.

5. Vilket beslutsunderlag får nu årsmötet den 18/1, för att kunna avgöra frågan om MSG:s medlemsansökan?

Det är inte normalt att hänskjuta en sådan fråga till ett årsmöte - redan genom att göra detta signalerar ÖK-styrelsen att det här rör sig om något exceptionellt. Till detta kommer de osakliga och partiska formuleringarna i styrelsens årsmöteskallelse.

Det är inte rimligt att ett beslut som detta grundas på fördomar och okunskap. Även här har vi från MSG erbjudit oss att närvara på årsmötet för att kunna svara på frågor och invändningar - även här har Åke Askensten sagt nej.

Detta utskick har kommit till stånd trots ÖK-styrelsen. Vi har begärt att få tillgång till adresser, men också där har Åke Askensten sagt nej.


Vad är då sant om Medborgerliga Studiegrupper?

Vi vill vara med om att ta ansvar för Sveriges framtid. Vi tycker om vårt land, javisst! Det betyder inte att vi tycker illa om människor från andra länder. MSG accepterar invandring och är för att invandrare integreras i det svenska samhället. Men för att integrationen nu ska lyckas behöver invandringen till Sverige minska.

Om detta kan man ha olika åsikter, men i en demokrati måste det finnas plats för olika åsikter. Alla behöver inte tycka likadant!

Ett nej till MSG:s medlemsansökan vore detsamma som att säga nej till demokrati. Kärnan i yttrandefriheten är att den finns också för andra än en själv.

Öppna Kanalen startades just för att vidga yttrandefriheten, dvs för att ge olika åsikter möjlighet att komma fram och att mötas.

Hälsningar
Jan Milld, ordförande i MSG


PS
Ett medlemskap för MSG skulle kanske bidraga till en mer levande integrationsdebatt i Öppna Kanalen. Vore inte det bra?