Filmen stoppad!

Det blir ingen visning av det program som en ny medlem i TV City, en ung kvinna, har gjort på temat public access.

Programmet tar sin utgångpunkt beslutet i Öppna Kanalens beslut om att inte bevilja MSG medlemskap. En annan utgångspunkt är Birger Stattins utfall om nazism i TV Söder.

Namnet på programmet var "Haninge - ondskans epicentrum?" och utgjordes av en intervju med Jan Milld. Tanken var att följa upp med fler program på temat public access och yttrandefrihet. 1)

 


När Åke Askensten fick vetskap om detta program ville han dock stoppa det. Ansvarig utgivare på TV City är Kjell Eidendahl, men Askensten sitter med i TV Citys styrelse och fick ett extra styrelsemöte sammankallat. 2)

Styrelsens beslut blev att "tills vidare" inte sända programmet. Den planerade sändningen på måndag den 29/1 -01 stoppas alltså. Resonemanget bakom detta beslut var att styrelsen ansåg att atmosfären på Öppna Kanalen i Stockholm nu blivit infekterad, och att det därför inte vore bra att sända denna intervju med Jan Milld.

Styrelsen såg visserligen videofilmen, men dess beslut var knappast föranlett av det som ledamöterna då såg. Åke Askensten stannade han inte kvar för att se filmen, dessutom var han ju klar med sin uppfattning redan före styrelsemötet.

Logiken i Askenstens position är att inget program i Öppna Kanalen ska få sända något inslag där Jan Milld kommer till tals.

 


Det är uppenbarligen sant att atmosfären på Öppna Kanalen i Stockholm blivit infekterad, för att inte säga direkt hotfull. Kjell Eidendahl och andra personer som förespråkat sändning av denna film har anklagats för att "hjälpa nazisterna".

Men vad är orsaken till denna sjuka atmosfär? Det är naturligtvis det faktum att Birger Stattin gått ut i sändningar så aggressivt, samt att Åke Askensten och ÖK-styrelsen låter honom fortsätta, med nya utfall - än värre än det tidigare.

Och vad är ändamålsenligt för att motverka denna atmosfär och lugna ned situationen? Vad krävs för att s.a.s. behandla denna infektion och förhindra dess ytterligare spridning? Det är naturligtvis att tillåta framförandet en motbild, som tar ned de upphetsade anklagelserna på jorden. Det är just vad som sker i den film som TV-City-styrelsen nu stoppar!

 


TV-City har inget överflöd av medlemmar som kan och vill göra program. Människor står heller inte i kö för att bli medlemmar där. Resultatet av styrelsens aktuella beslut blir naturligtvis att den tänkta serien om public access och yttrandefrihet inte blir av och att den unga reportern överhuvudtaget inte vill lägga ned arbete på ytterligare program för TV City. 3)

Vad ska TV City sända nu på måndag den 29/1? Blir det ytterligare en repris av ett program av Åke Askensten, ett program som redan sänts sju gånger tidigare och som hunnit bli inaktuellt? Eller ska man helt avstå från att sända?

Klart står hursomhelst att Åke Askensten är en person som själv är välförsedd vad gäller yttrandefrihet. Förutom TV City har han sitt egna program Presens TV 4) och Miljöpartiets många sändningar. Sammanlagt blir det mer än fem timmar per vecka, allt på bästa sändningstid. 5)

 


Beslutet att stoppa den aktuella TV-City-filmen är ur en synpunkt konsekvent. Det vilar på samma värderingar som beslutet att vägra Medborgerliga Studiegrupper medlemskap i Öppna Kanalen.

Vad man fruktar är inte att det ska sändas aggressiva inslag, grovheter eller någon form av hets. Nej, vad man fruktar är precis motsatsen - nämligen att vad MSG och/eller Jan Milld ska ha att säga är sakligt och sansat, vettigt och sant.

Det är en välgrundad fruktan.

 


 

 Titta själv?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Åke Askensten blev tillfrågad om att medverka i nästa program i den tänkta serien om public access. Han svarade dock inte på brev om detta.

2) Den unga kvinnan som gjort det program som skulle avhandlas, fick dock inte närvara på mötet.

3) Vad händer om hon skulle göra ytterligare ett program, vad säger att inte även det stoppas? Askenstens svar blev att "det beror på vad programmet innehåller". Men det aktuella programmet hade han ju inte sett, Askensten ansåg ändå att det måste stoppas.

4) Till Presens-TV har Åke Askensten visat ett uttalat ointresse att få in nya medlemmar. Han kan heller inte uppge hur många medlemmar som föreningen har.

Det kan ifrågasättas vilken medlemsaktivitet som många av medlemsföreningarna i Öppna Kanalen i Stockholm har. Hur många är ens registrerade hos länsstyrelsen som organisationer? Hur många har ens betalt sina sändningsavgifter? Till de medlemsföreningar för vilka frågetecken kan sättas hör även Presens-TV - som ÖK:s ordförande själv har hand om.

5) Från Åke Askenstens hemsida:

"Jag medverkar i mp:s TV-produktion - vi sänder 18.30-ca 19.00 måndagar, tisdagar, fredagar och söndagar i Öppna Kanalen i Stockholm. Vidare gör jag TV för Presens Television som sänder kl 20.00-20.30 torsdag, fredag och söndag i samma kanal. Samt för TV City som sänder 20.00-21.00 måndagar och 16.00-17.00 tisdagar."