Askensten på tråden

MSG har skrivit till ÖK-styrelsen och bett om ett skriftligt besked på beslutet från medlemsmötet den 18/1. Då ordförande Åke Askensten inte svarat ringde vi upp honom, den 29/1 -01.. Muntligen uppgav han då än en gång att det belopp som det skulle handla om för MSG är 3.000 kronor per sändningstimme. Det har förekommit andra uppgifter, om än högre belopp, men Askensten försäkrade att dessa vara felaktiga. Han lovade dessutom att sända oss ett skriftligt besked i frågan (ett löfte som sedan inte infriats).

Samtalet fortsatte:

 


- Det som vi då är intresserade av att sända är den här filmen som blev stoppad i TV City. Skulle det möta något hinder, tror du, att visa det materialet?

ÅA: - Det vet ju inte jag, va. Det är ju den ansvarige utgivaren som avgör.

- Ja, men har han tidigare någon gång ingripit mot någonting som skulle kunna...

- Det vet jag inte. Jag har inte varit ordförande så länge, och heller inte suttit i styrelsen så länge. Det är nog väldigt ovanligt. Det har inte skett under min tid att ansvarige utgivaren har ingripit.

- Men våra tekniker har rätt att stoppa program som är undermåliga, teknisk kvalitet eller när det förekommer reklam. Ansvarige utgivaren är sällan att han arbetar egentligen.

- Så vilken är din bedömning, skulle det föreligga någon risk för att han kan ingripa mot den här filmen som nu är aktuell?

- Det kan inte jag säga något om.

- Men du har ju sett bitar av den. Ni hade ju visning i styrelsen för TV City.

- Jag såg i början.

- Men vad är det som skulle kunna vara... den tekniska kvalitén, om man jämför med det material som sänds i övrigt, kan knappast vara någon anledning i det här fallet...

- Jag vet inte, jag var med om en ganska lång tågresa ut till Haninge, måste jag säga, hehe.

- Det må ju vara, men det kan väl inte vara skäl att ingripa? Vill någon betala för att sända det, så är det väl upp till vederbörande?

- Jojo, vi kan ha synpunkter på programkvalitén i och för sig, men då är det inte ansvarige utgivaren, utan styrelsen.

- Javisst, hans ansvar gäller väl sådant som kunde vara åtalbart eller oetiskt.

- Ja, han har bara rätt att stoppa av sådana skäl. Policyfrågor ligger på styrelsen.

- Just det, policyfrågor ligger på styrelsen, och där har vi Stattin som sitter med sina program varje vecka, och som tydligen kan fortsätta med det!

- Som du har sett så sänder han.

- Du säger själv att styrelsen har hand om policyfrågor.

- Ja.

- Det är alltså er policy, att sådant ska kunna sändas?

- Styrelsen har inte haft anledning att ingripa.

 


Avslutningsvis förklarade jag att tidskriften Blågula Frågor härnäst ska ha ett temanummer om Öppna Kanalen, och där vill ha en intervju med Askensten.

Till detta sade Åke Askensten dock blankt nej - utan annan motivering än att han tycker att Öppna Kanalen redan tar för mycket tid för honom. Då kan man ju undra om han inte bör avsäga sig sitt åtagande för någon av de många ÖK-föreningar som han är med i...

Åke Askenstens ointresse att ställa upp blir också anmärkningsvärt mot bakgrund av att han själv är journalist till yrket.

Jan Milld