Brev till Britt Solberg, ÖK riks

Finns det några gränser för vad som får sändas i Öppna Kanalen? Om grova övertramp görs - vilken instans tar ansvar för att beivra detta, vilken instans kan inskrida för att det inte ska upprepas?

 


Klockan 19.00 söndagen den 14 januari 2001 sände TV Söder i Öppna Kanalen i Stockholm ett program med Birger Stattin som ansvarig. Där associerades vi inom Medborgerliga Studiegrupper (MSG) med nazister. Stattin använde även begrepp som "extremistisk" och "löss".

Detta skedde samma vecka som på Globen hölls en stor artistgala mot "nazism". Det skedde kort tid efter att en ung man lynchats i Salem, för att vara nazist.

Som demokratisk organisation har MSG självklart arbetat öppet, vi som sitter i styrelsen har gått ut med namn, adress, foton osv. Med ett angrepp av det slag som Birger Stattin nu levererat i TV-rutan kan vår personliga säkerhet komma att äventyras.

Särskilt en kvinnlig medlem i MSG angreps av Stattin. Han lade henne till last att hon arbetade med ett program kring gatuvåld (det gällde en intervju med en chefssjukskötare på SÖS-akuten). Felaktigt påstod Stattin att hon skulle ta upp våldtäkter och därvid särskilt peka ut en viss etnisk grupp (av Stattin namngiven).

Här accentueras på två sätt en hotbild. Dels hade Stattin själv nyligen haft en kontrovers med en person ur samma etniska grupp, där Stattin hävdar att denne uppträtt våldsamt. Dels visade det sig att Stattin efter programmat villigt lämnade ut namnet på kvinnan till en person som ringde och påstod sig ha bekanta ur denna etniska grupp.

MSG har nu gjort polisanmälningar av det inträffade.

Dessutom har vi skrivit till styrelsen för Öppna Kanalen i Stockholm om att de, med hänvisning till stadgarnas § 3, ska temporärt stänga av TV Söder från vidare sändningar.

Denna begäran har styrelsen dock inte hörsammat - inga åtgärder har vidtagits mot Birger Stattins sändningar. Han har istället kunnat fortsätta med nya angrepp, kring "Extremister i Haninge!" i sitt program veckan därpå.

Åke Askensten, styrelseordförande, hänvisar oss till Granskningsnämnden. Vi har således vänt oss dit, och talat med Hack Kampmann. Hans besked är dock att det inte finns några regler för innehållet i sändningar i Öppna Kanalen, som ger nämnden möjlighet att ingripa.

 


I DETTA LÄGE blir vår fråga: vart ska vi vända oss?

Kan Öppna Kanalen på riksnivå göra något för att TV-sändningar inom Öppna Kanalen lever upp till ett minimum av anständighet och moral?

Sändningarna ska väl åtminstone inte användas för att framkalla en hotbild mot personer ur en förening som just sökt medlemskap!

Stockholm, den 26.1.2001.

Jan Milld

ordförande i Medborgerliga Studiegrupper

 


 

 Britt Solberg är ordförande för Öppna Kanalar i Sverige