NU MÅSTE ÖK-STYRELSEN TA SITT ANSVAR!

 


Stockholm, den 15.1.2001

Till
styrelsen,
Öppna Kanalen i Stockholm

Ska en ansökan om medlemskap i Öppna Kanalen kunna resultera i en hets - i TV-sändningar - mot den förening som sökt? Är det rimligt att individer ur den ansökande föreningen ska behöva uppleva en hotbild, och börja frukta för sin personliga säkerhet?

Så är nu fallet med Medborgerliga Studiegrupper efter utfallen från Birger Stattin i TV Söders sändning i söndags kväll, den 14/1. Bland annat följande fick TV-tittarna höra från Stattin:

"Det finns ett annat gäng där nere nu. De har bildat något som heter Medborgerliga Studiegrupper..."

"Den här organisationen kan i sin verksamhet, jämföras med nazisternas organisation. Folk har rätt att vara nazister, men jag tror inte att något media vill ställa upp som språkrör för nazister idag... jag anser inte att MSG bör få använda Öppna Kanalen i Stockholm som propagandacentral för sina extremistiska synpunkter.

De har sin huvudverksamhet i Haninge, och det var därför jag började programmet med att säga så här att: 'Har Gud övergivit Haninge?'"

"... jag vädjar till de föreningar som är medlemmar i Öppna Kanalen - se till att vi inte får löss i pälsen!"

Som gammal militär är kanske demokrati inte Birger Stattins starkaste gren, men här har han passerat alla gränser för anständighet. Hans anklagelser är sakligt helt grundlösa, och han försöker inte ens belägga dem. Det rör sig om rena lögner från början till slut.

Det är anklagelser ägnade att skapa både rädsla och motsättningar. "Nazister" är för en del våldsbenägna personer lovliga måltavlor. Det var inte länge sedan en ung nazist lynchades i Salem. Vad Birger Stattin här gör är i praktiken att stämpla till brott.

Visserligen har Birger Stattin inte nämnt någon av oss med namn, men han klargjorde på vilken gata MSG har "sitt kontor". Till den som ringer upp Stattin och ber om namn på de personer han angripit i sitt program lämnar han - som det visat sig - villigt ut dessa namn.

Vi har för övrigt själva aldrig gjort något för att hemlighålla hur vi ser ut eller var vi bor. Det framgår redan av MSG:s s websida. Vi har utgått från att vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle, där det är möjligt att arbeta politiskt.

Redan i allmänhet bör vi människor vinnlägga oss om varsamhet med orden. I ett medium med en sådan genomslagskraft som televisionen blir detta än viktigare. Det borde Birger Stattin om någon - själv ledamot ÖK Stockholms styrelse - vara medveten om!

Ett användande av ord som "löss" om andra människor innebär att de avhumaniseras. Hur bekämpas ohyra av detta slag, om inte genom giftbesprutning, gasning eller eliminering på annat sätt? Här finns exempel från vår nutidshistoria, som borde verka avskräckande!

VARFÖR ÄR STYRELSEN för Öppna Kanalen i Stockholm tveksam till att låta Medborgerliga Studiegrupper sända? Vad är det man fruktar att vi skulle använda vår sändningstid till? Tror man att vi skulle hetsa mot andra individer eller grupper?

Det är i så fall fullkomligt absurt, men även om vi skulle ha haft ambitioner i den riktning skulle vi inte kunna komma i närheten av vad Birger Stattin här presterar!

En grundläggande etisk regel för television är att låta angripna få försvara sig och att ge TV-tittarna möjlighet att ta del av mer än en parts version. Det ska dessutom ske i samma sändning. Någon sådan ansats fanns inte hos Stattin den 14 januari.

Vad Birger Stattin gör är att missbruka Öppna Kanalens sändningar. Tanken med dessa kan inte vara att de ska användas som maktinstrument för interna uppgörelser. Men tydligen är det inte första gången som Stattin på detta sätt utnyttjar TV-rutan för angrepp på andra personer.

I Öppna Kanalens stadgar, paragraf 3, anges att styrelsen kan besluta om temporärt sändningsförbud. Vore det inte på sin plats att nu tillämpa denna paragraf, mot Birger Stattin och TV Söder?

Ska Birger Stattin tillåtas återkomma i TV-rutan efter vad han nu gjort sig skyldig till, då bör detta förenas med två uttryckliga villkor:

1. att han förbinder sig att aldrig mer utnyttja sina TV-framträden till hets mot andra personer

2. att han i sin närmaste TV-sändning tar tillbaka vad han sagt om MSG, och ber om ursäkt.

 


TILL DETTA KOMMER ett annat moment. På torsdag (den 18/1) håller ÖK Stockholm årsmöte, för att bland annat ta ställning till MSG:s medlemsansökan. Hur påverkas behandlingen av detta genom Birger Stattins lögner? Om detta är vad han säger öppet i TV-rutan, hur har han då inte låtit i personliga kontakter med enskilda medlemmar, från sin position på Öppna Kanalens kansli?

Risken är stor att vad många ombud tror sig ha att ta ställning till är en ansökan om medlemskap från en helt annan typ av organisation än vad det i själva verket är fråga om. Så mycket större blir den risken då ÖK-styrelsen säger nej till att låta någon MSG-representant närvara på mötet och ge sin bild.

I detta läge kräver vi:

A. att Birger Stattin inför årsmötet tar tillbaka sina lögner om MSG.

B. att en deklaration från MSG läses upp (bifogas)

Jan Milld,
ordförande i Medborgerliga Studiegrupper

 


 

 Se vidare:

Stattin 2

Stattin 3

Expo griper in