Miljöpartiet

Miljöpartiet är det enda parti som har egna sändningar inom ÖK Stockhollm.

Miljöpartiet driver också, som inget annat riksdagsparti, frågan om statligt stöd till Öppna-Kanalen-verksamheten. I samband med det har mp levererat flera intressanta deklarationer:

 


Ur motion till riksdagen 1999/2000: Kr232:

"I en demokrati är det viktigt att opinions- och åsiktsbildningen är fri. Detta förutsätter att de medier som sprider information kan göra detta på ett kritiskt och allsidigt sätt, att alla åsikter kan komma till uttryck. En alltför stor koncentration av ägandet inom mediesektorn kan ur detta perspektiv vara till nackdel för det offentliga samtalet."

 


Ur motion till riksdagen 1999/2000: Kr315:

"Somligt är det vår medborgerliga plikt att ha åsikter om och försöka förändra,.."

"Ett demokratiskt samhällssystem kräver för att fungera att varje enskild individ har möjlighet att få uttrycka sig fritt."

"Endast identitet och förankring i den egna historien kan utgöra grund för förnyelse och utveckling. Tillgång till den egna historien är en medborgerlig rättighet..."

"Den enda icke kommersiella teveproduktionen, Öppna kanalen, erhåller inte något statligt stöd. Drygt 1 miljon människor har i dag tillgång till Öppna kanalen... I dag är det i första hand de större kommunerna som ger bidrag vilket innebär regionala skillnader som inte är acceptabla då det är viktigt att alla människor, oavsett var de bor, får tillgång till fria medier. Regeringen bör därför undersöka möjligheten att för framtiden bidra med statlig finansiering till Öppna kanalen."

 


Ur motion till riksdagen 2000/01:Kr701:

"En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa möjlighet att utveckla sina förmågor och att få uttrycka sig fritt."

"...det är viktigt att alla människor, oavsett var de bor, får tillgång till fria medier."

"Vi tror att vi genom att värna yttrandefriheten skapar utrymme för en fri och vital debatt, vilket utgör grunderna för en levande demokrati."

 


 

 Se vidare:

Demokrati-TV

Målsättningar

Ytterligare citat om lokal -TV