Yttrandefrihet - varför?

 

Varför ska vi ha yttrandefrihet i Sverige?

Frågan aktualiseras med anledning av Åke Askenstens uttalande på Öppna Kanalens möte den 18 januari, där han såg yttrandefrihetsgrundlagen som ett problem.

Det finns ju en tanke med denna grundlag, den tillkom i ett syfte. För varje demokrat borde det vara självklart att kunna både förstå och dela det syftet!

 


Demokrati handlar om att den yttersta makten i samhället ska ligga hos medborgarna. Folket ska styra.

För att folket ska kunna styra på ett bra sätt måste det ha tillgång till kunskap och information. Annars riskerar folkmakten att snart urarta till pöbelvälde, där det görs felaktiga vägval och människor förtrycks.

Central blir då yttrandefriheten. Med yttrandefrihet kan det ske ett utbyte av information, fakta kan spridas och argument kan brytas mot argument.

I botten på detta finns en grundsyn, nämligen en tilltro till människan. Människor som får ta del av olika sidors perspektiv och argument kommer att kunna avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Upplysta individer kommer att fatta kloka beslut.

Som Abraham Lincoln uttryckte saken: "Man kan lura hela folket en gång, man kan lura delar av folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden."

Det finns även en annan aspekt på detta. Ingen mår bra av att aldrig bli motsagd, då blir det sämre kvalitet på det man säger och skriver. Det är i möten och debatter som vi tvingas skärpa oss, och argumenten klarnar.

 


Nu ska Åke Askensten inte dömas alltför hårt. Varje människa är naturligtvis påverkad av sin miljö och sin tid.

Vi lever just nu i en värld av nyspråk, där själva orden givits nya innebörder. I denna tid av politisk korrekthet har "demokrat" blivit liktydigt med att ha vissa bestämda åsikter, nämligen de som är uppifrån påbjudna. Vill man t ex strypa yttrandefriheten för meningsmotståndare ses man som en god demokrat, eftersom det är vad makthavarna vill.

Politiskt korrekt yttrandefrihet är yttrandefrihet för dem som tycker likadant som en själv (eller som alls inte ha några åsikter).

 

 


 

 Se vidare:

Yttrandefrihet à la Expo

Miljöpartiet