UR DEBATTEN PÅ ÖPPNA KANALENS MÖTE DEN 18/1 -01:

 


Åke Askensten:
- Jag har inte så förfärligt mycket att säga, men ni har ju fått vad styrelsen har skrivit. Om styrelsen hade tagit ställning i den här frågan och sagt nej, då hade Medborgerliga Studiegrupper förmodligen vänt sig till årsmötet och överklagat beslutet, så att ärendet ändå hade hamnat här.

- Det var någon från styrelsen som fick intrycket att dom var invandrarvänliga, men de flesta i styrelsen hade fått intrycket att det var motsatsen. Vi har fått väldigt många reaktioner på det här och till 99 procent så menar man att dessa bör inte bli medlemmar. Öppna Kanalen bör säga nej till medlemskap. Vi behöver heller inte ange något motiv till detta.

- Men det är ändå litet besvärligt det här, eftersom det är fråga om en grundlag som är med i bilden, och det är yttrandefrihetsgrundlagen.

- Därför bör man överväga att dela upp det här i två delar: Först medlemskap eller inte. Sedan - om man då säger nej till medlemskap - om dom, liksom andra föreningar, ska kunna köpa sig sändningstid i Öppna Kanalen. Och då handlar det om 3.000 kronor i timmen. Jag föreslår att vi delar upp det här på det sättet.

Representant för invandrarförening:
- Jag är invandrare, och vi bor i Sverige. Det är ett demokratiskt land. Alla måste ha rätt att sända TV-program, radioprogram, prata med folk och säga vad som tror. Är det bara dom som kan inte komma in, eftersom styrelsen tror att dom är rasister.

- Varför Birger kan komma i sitt program på TV Söder och säga att dom är nazister? Det är inte bevisat att dom är rasister eller nazister eller fascister. Jag hoppas att Sverige fortsätter att vara demokratiskt!

Representant för stadsdelsförening:
- ...om den här gruppen har den här stämpeln på sig, som ni påstår, och dom får sända, då... likaväl som dom kom in i Öppna Kanalen, lika fort kan dom åka ut. Det finns i Öppna Kanalen en massa folk som snabbt skulle reagera, om det blir den här typen av problem. Så låt dom sända.

Annan representant för stadsdelsförening:
- Vi har ju föreningar för etiopier. Låt oss ponera att dom satt i styrelsen. Och så söker en eritreansk förening medlemskap i Öppna Kanalen. Vad händer då? Får dom komma med?

- Det är likadant med MSG. Gör dom bort sig åker dom ut igen, det är inte svårare än så.

- Om en åsiktsgrupp sitter och bestämmer i styrelsen, och så söker en annan åsiktsgrupp att få komma med i föreningen, och så säger styrelsen nej till det. Vad har den gjort då? Har den hindrat yttrandefriheten eller inte?

Åke Askensten:
- Hittills har styrelsen aldrig sagt nej till någon att bli medlemmar. Det har vi inte gjort nu heller, utan den har remitterat det till årsmötet.

Representanten för invandrarförening igen:
- Vi har glömt en sak. Vi är faktiskt en TV-kanal. Vill vi ha en förening bara för att sitta och prata med varandra, det kan vi göra, som Öppna-Kanalen-föreningen, okej. Vi som vill sända TV-program faktiskt, vi kan bilda en ny förening.

- Vet ni vad som är skillnaden mellan Öppna Kanalen och de andra TV-kanalerna? Dålig kvalitet, dålig bild, dåligt ljud, allt är dåligt. Vet ni varför? Vi har inte tittare, vi har inte pengar. Pengar kommer när det finns sponsorer, pengar kommer när folk tittar på TV.

- Vi behöver folk som ska komma och prata, vi behöver ha diskussion på Öppna Kanalen! När det blir diskussion om ett program, folk kommer att titta på det. Namnet kommer fram. Då får vi sponsorer, och vi behöver inte få ekonomiska problem i framtiden.

- Vi måste tänka annorlunda litet grand... Annars kommer vi att få lägga ned den här kanalen snart. Vi har förlorat mycket på den här styrelsen vi har nu. Om dom inte orkar kan dom gärna hem och vila sig. Nya krafter, som tänker annorlunda måste komma fram! MSG måste komma in, eftersom dom vill gärna prata.

- Jag tror, dom säger inte någonting mot invandrare. Dom säger att det räcker för Sverige,.. om det kommer nya kan Sverige inte ta hand om dom nya. Det blir värre, för både svenskar och dom invandrare som finns redan här i Sverige.

- Vi behöver nya i styrelsen, tänka annorlunda och vi behöver en ny diskussion på Öppna Kanalen. Annars vi kommer att dö inom några månader.