Aktuell kommentar - vecka 17/05

 

 

Tystnadsplikt

Den förljugna bild av den "berikande" invandringen och det välgörande mångkulturella projektet som under så många år propagerats av makthavarna börjar alltmer att rämna. Sanningen tränger alltmer igenom, när projektets verkliga - socialt och ekonomiskt smärtsamma - konsekvenser går upp för allt fler svenskar.

Olika yrkesgrupper, inom rättväsende, sjukvård, skola, bidragsapparaten mm, har haft särskilda insikter genom närkontakt med problemen, men mellan både inbördes och mot offentligheten har funnits vattentäta skott. Tystnadsplikt råder, inte bara gentemot enskilda fall utan i praktiken även mot allmänna uttalanden om situationen. Den som bryter mot denna tystnadsplikt riskerar avsked.

Situationen i t ex Rosengård är ändå känd nu, för den som vill veta.

Ambulanser kan inte åka dit utan poliseskort.

Samma sak för brandbilar. En "epidemi" av falsklarm eller anlagda bränder har för övrigt brutit ut i området. Det förekommer t.o.m. att ungarna anlägger en ny brand medan brandmännen är där för att släcka en första.

Även polisen själv måste ha polisskydd. Det går inte köra in i Rosengård med bara en polisbil, det vet polisen av erfarenhet. Många polisbilar har utsatts för vandalisering, så även närpolisstationen i området.

Bussar i linjetrafik utsätts ofta för stenkastning eller beskjutning.

Skolor i Rosengård får återkommande sina fönster krossade, till enorma kostnader för Malmö kommun. Där förekommer även mobbning och våld.

Till och med byggnadsarbetare har, under sin arbetsdag i Rosengård, blivit misshandlade (något som fick deras fack, Byggnads, att dra igång en kampanj mot "rasism")

Våldet från Rosengård spiller även över till andra delar av Malmö, med både stökighet och gaturån, misshandel och våldtäkter som inslag. Gaturånen är nu så frekventa att en del personer hunnit vara med om ett sådant trauma flera gånger.

Om man som samhällsengagerad medborgare i Sverige kan känna till denna verklighet, inte minst i Malmö, så gäller detta självfallet i än högre grad inom en yrkesgrupp som poliser. Varje dag får de med egna ögon ta del av eländet, och kan skarpare än andra konstatera gapet mellan propagandabilden och verkligheten.

 


Till detta kommer de ekonomiska konsekvenserna. Rosengård är som ett stort, svart, penningslukande hål. Detta dränerar Malmö kommun på resurser, vilket ofrånkomligen drabbar andra verksamhetsområden.

Vad än journalister och debattörer, präster och proffstyckare försöker få oss att tro, så finns det samband mellan inkomster och utgifter samt mellan olika utgifter. Budgetar måste vara i balans, annars går det utför.

Konsekvenserna av den mycket kostnadskrävande invandringspolitiken blir helt konkreta:

Nedskärningar

Sämre daghem

Sämre förskolor

Sämre skolor

Sämre sjukvård

Sämre åldringsvård

Minskad rättssäkerhet.

Sänkta pensioner

Ökad utdebitering

Skattehöjningar

Pris- och avgiftshöjningar

Dyrare försäkringspremier

 


Som svensk medborgare finns all anledning att reagera! Underligt är att det inträffade inte för länge sedan lett till omfattande protester. Det sägs ju att om en groda kokas sakta, så ligger den kvar i grytan. Är det en långsam tillvänjning av liknande slag som nu sker med det svenska folket?

En ljusstrimma i mörkret är de protester som ändå sker. Dit hör nu ett polisbefäl i Malmö, som vänt sig till s-politikerna i staden i ett brev.

Den boende i Bunkeflostrand som år 2002 också i ett brev vände sig till en s-politiker med kritiska synpunkter kopplade till invandring blev åtalad och fälld. På motsvarande sätt drabbas nu denna polischef - Bengt Lindström i Malmö - av repressalier: han harstängts av från sin tjänst med omedelbar verkan.

Ur Sydsvenskan den 20/4 -05:

"POLISBEFÄL MISSTÄNKS FÖR HETS MOT FOLKGRUPP

Den 43-årige biträdande polisbefäl skrev ett grovt rasistiskt brev till Ilmar Reepalu.

Nu utreds polisen för hets mot folkgrupp.

- Vi ser allvarligt, mycket allvarligt på ärendet och har kommenderat mannen att lämna sin normala tjänst, säger länspolismästare, Anders Danielsson."

Vad Anders Lindström skrev i brevet var bland annat:

"Jag kräver att du tar en del av pengarna som du och dina jävla sossekollegor lägger på kriminella Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra svenska pensionärer istället"

"Dra in ditt gigantiska stöd till alla jävla blattar i Malmö".

Brevet var undertecknat med namn och adress. Bakgrunden är 98-årige Gustaf Holmström svårigheter att få plats på ett ålderdomshem. Lindström är upprörd över hur kommunen behandlat Holmström.

Sydsvenskan betecknar språket i brevet som "extremt grovt och rasistiskt". Förvisso är det ett annat språk än vad både politiker, journalister och vi på Blågula frågor använder. Samma sak skulle ha kunnat uttryckas exempelvis så här:

"Jag kräver att du tar en del av de pengar som nu läggs på Rosengård och satsar dem på våra svenska pensionärer."

Men om Bengt Lindström hade formulerat sig så kanske brevet aldrig hade rönt någon uppmärksamhet. Kan det rentav av vara så att han och/eller andra poliser redan sänt ett antal sådana brev, vilka sedan arkiverats i tysthet?

Oavsett hur man formulerar sig handlar det i sak om politiskt avvikande uppfattningar. Sådana vill makthavarna helst slippa.

Bengt Lindström har visat prov på medborgaranda och civilkurage. För detta förtjänar han högaktning.

  

 Se vidare:

Ambulanspersonal

Antagningspersonal

Arbetsförmedlare (1)

Arbetsförmedlare (2)

Badpersonal

Barnmorskor

Behandlingsassistent

Bibliotekarie

Biopersonal

Brandmän (1)

Brandmän (2)

Brandmän (3)

Bussförare (1)

Bussförare (2)

Butikspersonal (1)

Butikspersonal (2)

Butikspersonal (3)

Butiksägare

Byggnadsarbetare

Dagispersonal

Fotbollsdomare

Fängelsepersonal (1)

Fängelsepersonal (2)

Fängelsepersonal (3)

Förskolepersonal (1)

Förskolepersonal (2)

Häktespersonal

Jurister

Kommunpolitker (1)

Kommunpolitiker (2)

Kriminalpoliser (1)

Kriminalpoliser (2)

Krogvakter

Lantbrukare (1)

Lantbrukare (2)

Lantbrukare (3)

Lantbrukare (4)

Lantbrukare (5)

Läkare (1)

Läkare (2)

Lärare (1)

Lärare (2)

Lärare (3)

Lärare (4)

Lärare (5)

Narkotikapoliser

Nämndeman

Ordningspoliser

Polischefer (1)

Polischefer (2)

Psykiatriker (1)

Psykiatriker (2)

SIV-handläggare

Sjuksköterskor

Skatteverkspersonal

Socialsekreterare

Trafikinspektörer

Trafikpoliser

Tunneltågförare

Tågförare

Urmakare

Väktare

Åklagare

Äldrevårdare


KOSTNADER

MÅNGFALD

Bunkeflostrand

Rån i Uppsalakyrka

S-program

Flykt från Sverige

Ge plats för åsiktsmångfald!

Svenskt Kosovo?

Förbryllande program