Olycksförare

Både Blågula frågor och andra invandringskritiker har tidigare uppmärksammat att invandringen från avlägsna länder innebär ett problem ur trafiksäkerhetssynpunkt. Med den proklamerade nollvisionen beträffande dödsfall i trafiken har nu även myndigheterna uppmärksammat problemet. 1)

Medan BGF främst noterat faktorer som förfalskade körkort och fusk med körkortsprov lyfter Vägverket nu fram vad som förmodligen är ett större problem, nämligen att körkort från hemländerna - giltiga i Sverige - inte håller nödvändig kvalitetsnivå.

Så här skriver DN den 14/8 -03, i en artikel under rubriken "Invandrare en fara i trafiken":

"Många invandrare är en fara i trafiken och behöver information, menar Vägverket. Enligt Vägverkets expert Haval Davoody uppfattas svensk trafik som ett under av trygghet i jämförelse med hemlandets. Bilbälten och annan trafiksäkerhet blir i det perspektivet lätt överkurs.

- Man glömmer bort att följa hastighetsbegränsningen, många struntar i bälte och bilbarnstol, säger Haval Davoody."

Man har också ofta svårigheter med filplacering. Resultatet blir alltså trafikolyckor. Av VTI-statistik från 1998 framgår att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade 2):

 

 

 

 

 

 Män

Kvinnor
 1. Sverige

 5, 1

  2,3
2. Västländer

5,7

 2,6
 3. Fd Sovjetunionen

 6,9

 4,9
 4. Medelhavsländerna i Europa

 9,1

 5,0
 5. Latinamerika

 9,1

 6,4
 6. Fd Östeuropa

 10,1

 4,5
 7. Asien och Oceanien

 10,9

 4,3
 8. Afrika söder om Sahara

 14,2

 1,3
 9. Mellanöstern och Nordafrika

 16,0

 7,7

DN-artikeln fortsätter:

"Området är inte bara känsligt utan också till stora delar outforskat. En av få studier som gjorts är en rapport från VTI 2001. Där påvisas stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Förare från Mellanöstern och Afrika är till exempel kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken, berättar Mohammad Reza Yahya på VTI.

- Det handlar inte om religion eller kultur, säger han. Det är helt enkelt så att många länder har en dåligt utbildning i trafiksäkerhet och bilkörning."

Kostnaderna för massinvandringen kan inte mätas bara i pengar.

 


 

 Se vidare:

Asylsökande och bilar

Bil och körkort

Drabbade förare

Farlig falskhet

Granne med SIV

Konkurrens

Körkortsprov

Trafikosäkerhet

 

 

1) Ur Eva Bergqvists utmärkta skrift "Granne med SIV":

"Bileländet (egna iakttagelser, uppgifter från bil- och körtkortsregistren): Om asylkrävande och deras bilkörning kunde skrivas romaner. På Herrevadsvägen har vi sedan förläggningsstarten kunnat se hela skalan från det att en asylkrävande första gången sitter bakom en bilratt och tränas av landsmän i att svänga och att växla, tills dess samme asylkrävande några veckor senare ensam ger sig ut i trafiken. På senare tid har äntligen uppmärksammats att de asylkrävande i stor utsträckning kör på falska körkort, som de får byta mot äkta svenska utan körprov eller teoriprov.

En utredning arbetar nu för att försvåra utbytet av falska körkort. Däremot kommer de asylkrävande under asylutredningen och under det första kyrkobokföringsåret i Sverige även fortsättningsvis kunna köra på falska körkort, vilket skapar fortsatta trafikfaror kring invandrarverkets förläggningar. Det förvånar mig att samma asylkrävande, som inför utlänningspolis och invandrarverk inte kan förete ett enda identitetsbevis, inför trafik- och ordningspolis visar påstått körkort, vanligen med libanesiska stämplar. Någonstans förefaller det brista i kommunikationen mellan berörda myndigheter. Jag ser dagligen trafikincidenter beroende på att de asylkrävande inte kan eller inte bryr sig om svenska trafikregler. Man kör på vänster sida, man blinkar höger och svänger vänster, man respekterar inte förkörsregler, man kör gladeligen på område skyltat fordonstrafik förbjuden, man struntar i hastighetsbegränsningar liksom flera av invandrarverkets anställda.

Många asylkrävande har ett alldeles speciellt förhållande till bilkörning, man leker bil. Man kör runt, runt eller fram och tillbaka. Jag kan se samma bil inom några timmar passera mer än fyrtio gånger. Detta är otroligt påfrestande. Vad gör invandrarverket? Ingenting." (Åter till texten)

2) Vilket på ansvarsbefriande PK-språk ( t ex i TV4:s nyhetssändningar) kan uttryckas som att "invandrare löper större risk att råka ut för/drabbas av trafikolyckor än svenskar". (Åter)