Exodus

Där invandrare flyttar in flyttar svenskar ut. Vid 20% invandrare eller mer kommer processen igång. Detta har länge kunnat konstateras, av den som vill se.

Dessa "exodus" blir samtidigt ett eftertryckligt sätt att ge uttryck för sin uppfattning om massinvandringen och det mångkulturella projektet. Att bryta upp och flytta är ju ett stort steg.

 


Från Malmö stad till kranskommunerna i området flyttade under förra året 3.600 personer. Vad låg bakom detta? Det ville kommunen veta, så man gjorde en enkät bland utflyttarna.

70% svarade på enkäten. Av dessa angav i och för sig inte någon majoritet invandringen som orsak. Då ska dock noteras att enkäten inte var så utformad, att "invandrare" fanns listad som ett skäl att kryssa för. Denna orsak kom fram genom egna kommentarer. Dessutom angavs andra skäl - brottslighet, otrygghet, skolgång för barnen med mera - som i praktiken också gällde invandringen.

Rubriken i Sydsvenskan den 20/11 01 blev "Malmöbor flyttar bort från invandrarna".

"Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna. Kriminaliteten är det vanligaste skälet till att många lämnar Malmö."

En vanlig kommentar var: "Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i Malmö".

Sydsvenskan fortsätter:
"Andra berättar om mer personliga dåliga erfarenheter av invandrare och om rädsla för att deras barn ska drabbas av det mångkulturella Malmö på olika sätt.

Flera säger att de flyttar därför att deras svenska barn börjat förlora sitt språk på grund av att de går i invandrartäta skolor. 'Det var för många invandrare på min dotters skola. Det gick så långt att hon började bryta i talet', skriver en förälder."

Vidare: "Av svaren framgår att utflyttarna inte känner igen sig i Malmö: 'Utan att vara rasist så börjar man som svensk känna sig som en minoritet', är en återkommande kommentar.

Utflyttarna menar också att utflyttningsfaktorerna hänger ihop. Den stora invandringen har, anser man, ökat kriminaliteten vilket inneburit att miljön blivit mindre trygg framförallt för barnen. Man anser också att invandringen haft negativ inverkan på Malmös skolor."

 


Fler exempel,

svar ur Malmö kommuns enkät:

"Malmö är i gungning. I vissa delar är det alldeles för mycket folk av icke svensk härkomst. Det känns som om man är utomlands och inte i Sverige när man är/bor i Malmö. Det skapar problem, otrygghet, irritation, rädsla, osäkerhet och orättvisa."

"Malmö har blivit ett belägrat ghettoområde...Alla tänker det men ingen får säga det, men faktum kvarstår: invandrarna beter sig som några dj...a svenska semesterfirare."

"Här är det inga störande grannar med högljudd arabisk musik och konstiga seder och kläder".

"När det kommit så många invandrare, kan ingen svensk bo kvar, för de har helt andra seder än vi. De respekterar inte att det ska vara tyst efter kl 22.00. Barnen är ute och leker till efter kl 24.00."

"Blandade kultur är något bra. Det berikar människan. Men när det vanligaste pojknamnet på nyfödda i Malmö är Mohammed, då har det gått för långt!"

"Känner mig inte hemma längre. För mycket kriminalitet. För mycket motsättningar mellan olika, svenska och utländska, grupper. Jag upplever Malmö som en osäker plats att bo på."

"Tyvärr har våld och inbrott, bilstölder etc påverkat boendet i Malmö väldigt negativt. Svårt att behålla en god attityd mot utländska ungdomar, särskilt dom i gäng som tillåts klubba ner goda vänner i 30-35 årsåldern. Fyra styck inom en ettårsperiod vid typ bankomat i innerstan."

"Våldet blev för dominant på Lindängenskolan för att familjen skulle känna sig trygg. På grund av ovanstående plus stor invandrartäthet och för lite resurser blev även själva undervisningen hotad. Även utanför skolan blev det otryggt. Mamma i familjen blev vid ett tillfälle mordhotad på Posten."

"Invandrare har blivit för många. Mina framtida barn ska kunna lära sig svenska utan brytning. Detta är egentligen den enda orsaken till flytten."

"I samband med invandrarantalet ökar då brotten och därmed osäkerheten i min vardag. Jag är bara 35 år och vågar inte längre gå ut själv på kvällen, ännu mindre släppa ut min dotter på Malmös gator.."

"Skolor med mycket stor invandring påverkar de svenska elevernas resultatmöjligheter på grund av att resurser går till dessa elever".

"Flyttade på grund av för många invandrare. Barnen höll på att tappa sin rena svenska."

"Vem vill ha åttio procent invandrare i en klass? Vem vill ha fyra fem tolkar på ett föräldramöte?"

"Efter nästan ett år och 4,5 mil från Malmö har våra barn tappat sin utländska brytning och åter börjat tala normal svenska."

"...jag vill inte att mitt barn går i skolan i Malmö...Det är inte lätt att lära sig ren svenska om där bara är två svenskar och resten utlänningar. Jag är inte rasist utan tvärtom, men jag vet av egna erfarenheter."

"Vi uppskattar inte att våra barn börjar bryta på arabiska för att bli accepterade av klasskamrater."

"När barn blir attackerade på stan bara för att de är svenskar, då är det något som är sjukt i samhället."

"Vill inte riskera att hamna på ett serviceboende med merparten av de boende som talade bristfällig svenska."

 


 

 Se vidare:

Exodus - Södertälje

Tidningen Kommunalarbetaren

Vad säger politikerna?

Utvandring