Arbetsförmedlare

Det är inte lätt att vara arbetsförmedlare i Sverige idag. Ur Metro den 24/8 -01:

"Tjänstemän på arbetsförmedlingen utsätts allt oftare för våld och hot. I flera fall har anställda fått personskydd under resorna till och från jobbet.

Enligt en undersökning gjord av Statstjänstemannaförbundet, ST, har hälften av alla arbetsförmedlare känt sig hotade den senaste månaden. Så sent som i förra veckan misshandlades en handläggare på arbetsförmedlingen i Vällingby."

"Hittills i år har 28 olika incidenter inträffat på arbetsförmedlingarna i Stockholms län."

Enligt en fackordförande gör hårdare a-kasseregler att många känner sin försörjning hotad och tror att det är tjänstemännen som fattar besluten. Nu behöver medlemmarna personskydd allt oftare.

"Anställda... har även fått rådet att inte låta foton på barn och familj stå alltför synliga på tjänsterummen."

 


 

 Se vidare:

Persiska brev

Ökande hot