Ingen hållplats

Från SVT Skåne, den 13/5 -02:

Oroliga förare vill inte köra in i Rosengård mer efter upprepade attacker och stenkastning mer utan närmsta hållplats blir på Amiralsgatan utanför Rosengård södra där det är mer upplyst och inte lika utsatt.

Tidigare har man lagt ner en busslinje. Nu lägger man ner hållplatsen Rosengård södra.