Terrorhot mot polisen

Ur Aftonbladet den 29/2 -00:

 


"TERRORHOT MOT POLISEN I RINKEBY"

"Expressen berättade i förrgår om en grovt kriminell grupp som hotar med sprängattentat mot närpolisens lokaler och patrullbilar i Rinkby.

29 polismän klassas nu som presumtiva våldsoffer - av polisen."

"...enligt västerortspolisen, som nu utreder fallet, har hoten varit kända inom polisen sedan två veckor tillbaka.

- Man kan säga att det här är ett nytt slags terrorism. Rinkebypolisen har varit väldigt framgångsrik i sin bekämpning av narkotika. Det kan reta den här typen av människor, eftersom de förlorar pengar..."

"En manlig politiker i Rinkeby, som inte vill uppge sitt namn av rädsla för sin familjs hälsa, beskriver en allmän skräck i Rinkeby.

- Alla vet vilka de här killarna är. De har ju vuxit upp i Rinkeby. Du kan fråga vem som helst. Men ändå är det ingen som gör någonting. De säljer knark helt öppet och ryggar inte för någonting. Och om inte ens polisen vågar ta i det här - vem ska då göra det? säger han."