Stryk

Ett nytt fall av prygel har inträffat i en svensk skola har inträffat. Det skedde i mitten av januari 2003 i Rosengårdsskolan i Malmö. En lärare blev misshandlad av en elev.

Ur Sydsvenskan den 17/1 -03:

"Läget på Malmös skolor är mycket allvarligt. Lärarnas fackliga företrädare vittnar om att hot och våldsamheter är en del av allt för många lärares och elevers vardag."

En företrädare för lärarfacket konstaterar att "skolorna behöver enorma resurser för att reparera de skador som besparingarna under början av 90-talet ställde till med."

"Förra året gick Rosengårds stadsdelsförvaltning enligt en prognos back med nio miljoner kronor. Detta gjorde att man drog in cirka 50 lärartjänster.

- Det fick direkt konsekvenser med mer stök och våld. De elever som tidigare fått specialundervisning tvingades in i vanliga klasser. Det funkade inte alls,.."

I artikeln uppges att att lärare på vissa skolor inte rapporterar när de utsatts för hot eller våld, då det inte tas på allvar av skolledningen.

En rektorn tonar ned det inträffade:

"- Frånsett den här händelsen som jag ser som fruktansvärd har vi haft en mycket positiv trend. Till exempel har inga fönsterglas krossats på flera månader."

 


 

 Se vidare:

Besök