Ingen buss?

Rosengård kan komma att bli utan stadsbussar, pga upprepad stenkastning och hot mot förarna. Ur Sydsvenskan, den 7/6 -02:

"I våras utsattes buss 11D för flera stenkastningar och till sist ändrades linjens sträckning så att bussarna inte längre kör fram till Rosengårdsskolan utan har sin ändhållplats på Amiralsgatan.

Efter den förändringen var det lugnt ett tag men sen kom en ny omgång stenkastningar och nu inte bara mot linje 11 utan också mot linje 18, som passerar genom Rosengård på Amiralsgatan."

"Bussarna har inte bara drabbats av stenkastning utan raketer har kastats in i bussar, stolsitsar har ryckts loss, ungdomar har tänt eld inne i en buss och chaufförer har utsatts för rån och rånförsök.

- Det handlar inte om vanlig vandalisering utan man utsätter förare och passagerare för livsfara, säger Göran Lundblad. Därför går vi ut så hårt nu.
Han vill dock inte säga att ännu en stenkastning ovillkorligen leder till att bussarna stoppas.

- Vi får bedöma från fall till fall vilka åtgärder som vidtas, säger han. Men vi är fullt beredda att stoppa alla bussar till stadsdelen."

För busspersonalen handlar det naturligtvis om ett allvarligt arbetsmiljöproblem:

"De båda bussbolag som kör till Rosengård, Arriva och Swebus, har svårt att förmå sina chaufförer att köra de aktuella linjerna. Det finns förare som har sjukintyg på att de inte får köra buss i Rosengård, yrkesinspektionen är inkopplad och chaufförernas skyddsombud undersöker möjligheterna att stoppa trafiken."