Oktober-99

Aftonbladet, den 19/10:

"ATT RÄKNA NÄSTAN RÄTT"

"I Gymnasieskolans kursprov höstterminen 1997 konstaterar Skolverket att endast 22 procent av eleverna på industriprogrammet fick underkänt i Matematik A trots att nästan hälften blev underkända på det nationella provet.

Att det verkligen förhåller sig så bekräftar den läsundersökning som jag gör inom ramen för mina forskningsstudier vid Göteborgs universitet. 90 procent av eleverna på yrkesförberedande program läste sämre än minimikravet för årskurs sex. Trots det var alla som kom direkt från grundskolan godkända i svenska, engelska och matematik."

(artikeln skriven av Per Fröjd)


Metro, den 1/10 -99:

"FEM PARTIER I ENAD FRONT MOT KVINNOMISSHANDEL

... föreslår nu fem partier i en motion ett starkare skydd för misshandlade kvinnor och hårdare tag mot männen bakom brotten."

"Bakgrunden är att tre kvinnor tidigare i år under en vecka misshandlades till döds av män som de hade eller hade haft en relation med. Åtta barn blev moderlösa..."

"Bland annat hotar de fem partierna, som har en majoritet i riksdagen, med att kräva öronmärkta pengar till att bekämpa kvinnovåldet.."

"Hotade kvinnor ska få trygghetspaket och larm. I dag råder brist på sådana paket. Att låna ut hundar till kvinnor är ett annat förslag."

"METROFAKTA:

- Varje år görs drygt 20.000 polisanmälningar om kvinnomisshandel.

- I genomsnitt har 16 kvinnor om året mördats av någon de haft en relation med, visar statistik från åren 1990 till 1996.

- Cirka 400 larmpaket för hotade kvinnor finns i landet."


Sydsvenskan, den 2/10:

"SKOLCHEF VILL HA INVANDRARSTOPP

Malmös utbildningsdirektör Hans Persson vill dra in socialbidragen för nyanlända invandrare som flyttar hit från annan ort i Sverige. Det skulle ge skolor och annan service en välbehövlig andhämtning, tycker han.

- Om vi kan få nya flyktingar att stanna på sin introduktionsort i två eller tre år har de också lättare att inse konsekvenserna av att flytta. Det finns så många orter som kan ge dem bättre möjligheter, säger han.

Förslaget kräver en ändring i socialtjänstlagen och Hans Persson är medveten om att det kan uppfattas som främlingsfientligt.

- Men vi måste ta hand om de invandrare vi har, menar han."


Dagens Nyheter, den 4/10:

"MESSING VILL INTE HA FLYTTFÖRBUD

Invandrare som flyttar från en ort till en annan i Sverige ska även i fortättningen ha rätt till socialbidrag. Malmö stad kan inte dra in socialbidraget och på så sätt försöka stoppa inflyttningen av invandrare till kommunen.

- Jag blir ledsen när jag hör den här typen av förslag läggas fram, säger integrationsminister Ulrika Messing."


Metro, den 4/10:

"FÖRSTÖRELSEN VID INBROTT FÖR LITEN FÖR SKADESTÅND

Familjen hade inbrott i sin villa i Bromma. Tjuvarna stal värdesaker, stökade till, förstörde samt låste in familjens hund på toaletten. Men familjen får inget skadestånd för kränkning. Förstörelsen var för liten, anser hovrätten."

"Familjen krävde 5.000 i skadestånd för kränkning... Skadestånd kan endast utbetalas om de boende varit hemma vid inbrottet, om bostaden utsatts för omfattande förstörelse eller om inbrottet haft skändliga inslag, fastslog hovrätten."

"Svea hovrätt överlåter nu till högsta domstolen att fastställa praxis för när kränkning vid bostadsinbrott ska anses vara så grov att den berättigar till skadestånd."


 

Metro, den 4/10:

"DOMARE MISSHANDLAD EFTER MATCH

En domare både misshandlades och hotades till livet efter en fotbollsmatch i Heby, öster om Sala, i lördags.

Domaren har polisanmält händelsen, men enligt Ifnet Karademir, ordförande i Valsta-Syrianska vars spelare och supporters anklagas för brotten, förekom ingen misshandel.

Matchen spelades i division tre mellan Heby AIF och Valsta Syrianska. Ett par minuter före full tid uppstod en straffsituation som domaren dock inte blåste för. En spelare från Valsta-Syrianska rusade då fram och tryckte till domaren i bröstet. Spelaren blev utvisad men rusade in på plan igen efter slutsignalen, följd av ett hundratal av klubbens anhängare.

Enligt anmälan till Västeråspolisen omringade hopen de tre domarna och stämningen var mycket hatisk. Flera supporters hotade att döda huvuddomaren och en person stack ett paraply i hans lår."


Aftonbladet, den 4/10:

"HÄR HOTAR FANSEN DÖDA DOMAREN"

"De två domarna stod i en ring med människor ett par hundra meter från omklädningsrummet och fick sakta, sakta röra sig framåt för att inte de uppretade supportrarna skulle komma åt dem."

"Berglund var inte ordinarie domare, utan ställde upp eftersom hans kollega inte velat döma matchen. Kollegan jagades med bil efter att han dömt Valsta Syrianska i fjol.

- Fansen låg i bakhåll under hans hemresa och försökte preja honom av vägen. Det var biljakt i 160 kilometer i timmen."


Aftonbladet, den 4/10:

"FLICKA TORTERAD AV SIN EGEN BROR

15-åringen knivskars för att hon fått en svensk pojkvän
Den 15-åriga invandrarflickan hölls fången och torterades i en vecka. Hon rispades 80 gånger med kniv i ansiktet. Anledning: hon blev kär i en svensk pojke.

Hennes familj godkände i inte förhållandet."


Sydsvenskan, den 5/10:

"Över en fjärdedel, 27 procent, av Österrikes väljare röstade i söndags för Frihetspartiet FPÖ och dess karismatiske, invandrarfientlige ledare Jörg Haider. Det är en ökning med fem procentenheter sedan förra valet."


Sydsvenskan, den 6/10:

"SVENSKA ENDA SPRÅKET PÅ PILDAMMSSKOLAN

Pildammsskolan förbjudet sina invandrarelever att tilltala varandra på det egna modersmålet under lektionstid.

Det är skolan ensam om. På de andra gymnasieskolorna i Malmö finns inte sådana regler."


Sydsvenskan, den 6/10:

"LUCIANO ASTUDILLO KRÄVER URSÄKT AV UTBILDNINGSDIREKTÖREN

Luciano Astudillo, s-fullmäktigeledamot i Malmö och aktiv SSU:are, uppmanar utbildningsdirektör Hans Persson att be hälften av Malmös gymnasieelever om ursäkt.

- Som invandrare känner man sig utpekad som ett virus, en sjukdom i en annars frisk kropp, säger han upprört."

"- Det han säger är att för många elever med invandrarbakgrund utgör ett problem för skolan, han säger inte att skolan misslyckats med undervisningen av eleverna på gymnasiet."


Sydsvenskan 8/10:

"UNGDOMSRÅNEN ÖKAR KRAFTIGT

Rånarna som förhörts säger att de velat skaffa sig respekt.
Ungdomsrånen har ökat med 100 procent jämfört med förra året."


Sydsvenskan, den 8/10:

"ISRAEL HOTAR ATT BRYTA MED ÖSTERRIKE

Förbindelserna mellan Israel och Österrike har kraftigt försämrats efter den högerextremistiska valframgången i österrikiska valet i söndags.

Israels utrikesminister Daniel Levy hotade på torsdagen med att Israel kan komma att se över sina diplomatiska förbindelser med Österrike om populisten Jörg Haiders parti, FPÖ - Frihetliga partiet - får plats i regeringen."


Svenska Dagbladet, den 10/10:

"STORSTADEN VÄXER

De senaste tio åren har andelen utlandsfödda i Malmö ökat från 14,7 procent till 22,3 procent."

"I Göteborgs kommun har andelen utlandsfödda ökat från 13,3 procent till 18,2. I Stockholms län har andelen ökat från 14,6 till 16,9 procent."


Dagens Nyheter, den 14/10:

"INVANDRARE DÖMER HÅRDARE

Socialsekreterare. 98 procent av klienterna med utländsk bakgrund föredrar svensk handläggare.

Ambitionen att anställa fler invandrare i socialtjänsten har slagit tillbaka mot invandrarna själva. Socialsekreterare med invandrarbakgrund är hårdare i sin bedömning av invandrarklienter än svenskar. Och de flesta invandrarkienterna vill inte ha en socialsekreterare med invandrarbakgrund.

Det är ett par av Masoud Kamalis slutsatser..."


Dagens Nyheter, den 14/10:

"'INVANDRARBARN IDROTTAR MINDRE'

Barn till invandrare idrottar mindre än barn med svenska föräldrar. Det visar en färsk undersökning gjord av forskaren Rolf Carlsson vid Idrottshögskolan i Stockholm:

- Det finns en stor risk att idrotten tvärtemot uppsatta mål motverkar integration av invandrare i samhället. Framför allt är det skrämmande att se hur få invandrarflickor som söker sig till idrotten, säger Rolf Carlsson."


Sydsvenskan, den 15/10:

"INVANDRING HUVUDFRÅGA VID TOPPMÖTET

Sverige vill att EU ska ta i med hårdhandskarna mot smugglingen av prostituerade kvinnor från Östeuropa.

När EU:s regeringschefer möts idag kommer statsminister Göran Persson att ta upp den nyligen avslöjade prostitutionshärvan på motell Gyllene Ratten i Stockholm, där en grupp prostituerade hölls inspärrade av sina hallickar.

- Regeringen vill föra in den organiserade kvinnohandeln i medlemsförhandlingarna med de länder som vill gå med i EU..."


Metro, den 15/10:

"POLISENS HÅRDA LINJE GAV FÄRRE ORDNINGSBROTT I CITY

Ordningsbrotten i citykärnan i Stockholm har halverats hittills i år. Polisen har blivit hårdare mot dem som bryter mot ordningsregler.

Klara närpolis har allt oftare ingripit mot gatuförsäljare utan tillstånd, olaga affischering, otillåtna reklamskyltar och andra brott mot ordningsstadgan.

Det har gett resultat."


Aftonbladet, den 15/10:

"HÄR VÅRDAS VÄRSTINGARNA AV KRIMINELLA

Grovt kriminella har jobbat - eller jobbar - med att vårda unga värstingar på Hammargården utanför Stockholm.

- Flera av de anställda har absolut inte lämnat kriminaliteten bakom sig, säger Kenneth Wilman, Stockholmspolisens spaningschef till tv-programmet Striptease."


Aftonbladet, den 15/10:

"TONY OLSSON SLÅPPTES FÖRBI TVÅ VÄGSPÄRRAR

Tony Olsson och hans fästmö stoppades två gånger i poliskontroller drygt ett dygn efter polismorden i Malexander. Båda gångerna låt k-pistbeväpnade poliser paret fortsätta bilfärden.

De kunde ta sig till Tyskland - därifrån flydde Tony Olsson till Costa Rica."

"...den 40-åriga kvinnan körde sin bil med Tony Olsson i passagerarsätet. Han drog en mockajacka över sig och låtsades sova..."


Sydsvenskan, den 16/10:

"SVERIGE SATSAR PÅ BARNENS RÄTT I EU

Sverige satsar på barnens rätt när vi blir ordförandeland för EU första halvåret 2001.

Det tillkännagav biståndsminister Maj-Inger Klingvall vid ett diskussionsmöte om barnkonventionen i Stockholm på fredagen.

- Vi planerar ett högnivåmöte där vi behandlar barnens rätt inom såväl bistånd som asyl- och flyktingpolitiken, berättar hon."


Sydsvenskan, den 17/10:

"MANIFESTATION FÖR AVVISNINGHOTADE

Ett 50-tal personer demonstrerade på lördagen i Malmö til förmån för den avvisningshotade kurdiska familjen Demir i Stenungssund.

Vid appellmötet, som arrangerades av Asylgruppen i Skåne, krävdes att familjen ska ges uppehållstillstånd i Sverige.

Familjen Demir, som består av föräldrar och tio barn, ansökte om asyl i Tyskland 1987. Efter tio år avslog de tyska myndigheterna slutgiltigt familjens asylansökan. För at undvika att skickas tillbaka till Turkiet reste familjen Demir vidare till Sverige.

Sedan deras asylansökan avslagits av såväl Invandrarverket som Utlänningsnämnden gick föräldrarna under jorden."


Dagens Nyheter, den 18/10:

"FÅ NYA JOBB FÖR INVANDRARE

Kommuner och landsting anställer allt fler invandrare. Men inte tillräckligt många för att underrepresentationen av invandrare ska upphöra. Därför kräver socialdemokraterna och miljöpartiet att landstingen och kommunerna ska öka takten.

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist säger att om ingenting annat hjälper kan det bli tal om kvotering av invandrare.

Regeringen kräver att den offentliga sektorn ska ta täten och se till att arbetslösheten bland invandrare minskar. Det ska ske genom att den offentliga sektorn anställer fler invandrare."


Svenska Dagbladet, den 18/10 (ledare):

"SMÄRTSAMT I VÄLFÄRDSSTATEN

I Stockholm har polisen just sprängt två ungdomsligor på minst 50 personer som specialiserat sig på att råna ensamma personer. Polisen planerar ytterligare tillslag. Kännetecknande för brotten har varit förövarnas låga ålder (ofta yngre tonår, den yngste elva) och deras avsaknad av empati. Ofta har rånen skett under misshandel och/eller förnedrande behandling av offren."

"En komplikation utgörs av det faktum att draget av invandrarproblem är så påfallande. I fallen med de nu sprängda ligorna har alla misstänkta invandrarbakgrund."


Dagens Nyheter, den 18/10:

"MÖRDARE FÖRSÖKER FÅ KONTROLL

De senaste tolv månaderna har nitton kvinnor i Sverige dödats av den man de levt ihop med. Men mördarna är inga vanliga 'Svensson', visar en kartläggning som DN i dag kan presentera..."

"Hälften av männen som mördar sina kvinnliga partner var berusade när de tog kvinnans liv, och nästan lika många var alkoholmissbrukare. Den andra hälften består huvudsakligen av män med allvarliga psykiska problem."


Aftonbladet, den 19/10:

"ATT RÄKNA NÄSTAN RÄTT"

"I Gymnasieskolans kursprov höstterminen 1997 konstaterar Skolverket att endast 22 procent av eleverna på industriprogrammet fick underkänt i Matematik A trots att nästan hälften blev underkända på det nationella provet.

Att det verkligen förhåller sig så bekräftar den läsundersökning som jag gör inom ramen för mina forskningsstudier vid Göteborgs universitet. 90 procent av eleverna på yrkesförberedande program läste sämre än minimikravet för årskurs sex. Trots det var alla som kom direkt från grundskolan godkända i svenska, engelska och matematik."

(artikeln skriven av Per Fröjd)


Sydsvenskan, den 20/10:

"BRÅKIGA GÄSTER UTNYTTJAR LAGEN

Chefen för polisens tillståndsenhet, Jan Wäring, anser inte att diskriminering på krogar förekommer i särskilt hög grad. Istället menar han att gäster som bråkar i dörren utnyttjar lagen:

- Det kommer en zigenare och det kommer jag. Vi blir stoppade båda två för att vi är bråkiga och dumma. Jag kan inte göra något åt ordningsvakten, men zigenaren kan göra det. Zigenare kan anmäla vakten för olaga diskriminering och det vet han om och det gör han också, säger Jan Wäring."


Expressen, den 20/10:

"FÖRÄLDRAR GREPS MED TIO KILO HEROIN"

"Det är det största heroinbeslaget som gjorts av svensk polis. I går häktades rekordsmugglarna.

Den 25-åriga trebarnsmamman dolde sitt huvud under en jacka när hon med stapplande steg fördes in till de stängda häktningsförhandlingarna vid tingsrätten i Halmstad."

"Det häktade paret, som flyttade till Sverige 1987 ... är svenska medborgare."

"Heroinbeslagen i Sverige har mångdubblats de senaste åren. Förra året tog tull och polis över 70 kilo av den livsfarliga narkotikan. I år blir det minst lika mycket."


Kvällsposten, den 20/10:

"'ROSENGÅRD ÄR EN TICKANDE BOMB'"

"Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, toppar Malmö statistiken när det gäller personrån, kvinnovåld och bostadsinbrott.

- Oprovocerade våldsbrott har blivit en del av vardagen och gärningsmännen allt yngre, konstaterade hovrätten nyligen i en uppmärksammad dom. Bara under det första halvåret i år ökade personrånen med 50 procent. Då anmäldes 360 rån - och idag är siffran uppe i 500.

Effekten har blivit att många malmöbor har blivit rädda för att gå ut i sin egen stad.

En undersökning som polisen har gjort visar att hela 57 av Malmös invånare känner sig otrygga. Och var fjärde invånare - 28 procent - avstår från exempelvis teater- och biobesök av rädsla för att bli överfallna.

I den stökigaste stadsdelen, Södra Innerstaden, har fyra procent av invånarna det senaste året råkat ut för någon form av våld som gett fysiska skador.

Hela 40 procent har drabbats av stölder och var tionde har utsatts för hot. Där är hela 72 procent av invånarna rädda för att gå ut, enligt polisens kartläggning."


Sydsvenskan, den 21/10:

"'VARDAGSRASISMEN ÄR VÄRST

Diskrimineringsombudsmannen träffade invandrare som vittnade om trakasserier. Hon fruktar att våldet kan explodera.

Diskriminering i lagens mening är inte det största bekymret för Malmös invandrare. Värre är 'vardagsrasimen'."

"Du sade också att diskriminering i vissa fall uppfattas som normal. Vad menar du med det?

- Det är förbjudet att stoppa människor i passkontrollen på grund av deras utseende. Men det uppfattas av många tjänstemän som självklart att det görs. Jag är rädd att problemet kommer att bli ännu större med Schengenavtalet. Vi har inte lärt oss att behandla människor individuellt.

Diskriminering finns även inskriven i lagen. Det krävs till exempel svenskt medborgarskap för att bli polis."


Katrineholms-Kuriren, den 22/10:

"AVVISNINGSHOTAD MAN FRITOGS FRÅN SJUKHUSET

Ett 40-tal anhöriga till ett avvisningshotat äldre par från Syrien demonstrerade i går utanför Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. De hjälpte sedan en av dem att rymma från sjukhuset och undan polisen."

"Paret vårdades på Kullbergska efter att deras hälsa försämrats efter det att avvisningsbeslutet skulle verkställas."


Svenska Dagbladet, den 22/10 (ledare):

"SVENSKA STATENS SVEK MOT FOLKET"

"Av alla de 57.000 icke färdigutredda anmälningar i Stockholms län som 1997 låg och väntade på att polisens specialkommission, skapad just för att ta sig an högarna av outredda brott, har bara fem procent lett fram till åtal. Det stora flertalet har fått avskrivas därför att preskriberingstiden gått ut eller för att brott inte kunnat styrkas. Vittnen och bevis har inte kunnat letas fram."

"Det finns ingen annan än staten som har rätt att skipa rättvisa och därmed möjligheten att i någon mån återupprätta brottsoffren."

"Det finns... ett samband mellan antalet små brott och antalet stora. Ju fler små brott som begås, desto fler blir de grövre brotten. Och de bästa sättet att odla fram brottsliga beteenden är att demonstrera låt-gå-attityder och passivitet från polisens och myndigheternas sida. Vilket är precis vad som demonstreras när man låter högar av outredda brott bli liggande, tills ärendena kan preskriberas bort ur statistiken."


Sydsvenskan, den 25/10:

"NYA FACKLIGA GREPP I KAMPEN MOT NAZISM

TCO skärper nu kampen mot nazism och främlingsfientlighet.

Samtliga förtroendevalda får gratis boken "Om detta må ni berätta", om den nazistiska förintelsen av judar under andra världskriget."


Riksdagsdebatt, den 26/10 -99, Ulrika Messing:

"Spontana inflyttningar medför att vissa kommuner, däribland Malmö, utsätts för större påfrestningar än andra inom vissa samhällssektorer... Riksdagen beslutade i juni i år om vissa förändringar i kostnadsutjämningen som bl.a. innebär att kommuner med hög andel barn och ungdomar med utländsk bakgrund får kompensation. Malmö kommun beräknas sammantget få ett tillskott på ca 350 miljoner kronor inom ramen för de generellt höjda statsbidragen."

"Regeringen har också föreslagit närmare två miljarder kronor under en treårsperiod för insatser i ett antal storstadskommuner, däribland Malmö kommun. Av dessa medel är minst 150 miljoner kronor avsedda för språkutveckling i skolan och 450 miljoner kronor för förskoleverksamhet med satsning på att ge alla barn goda språkkunskaper inför skolstarten."

"Avslutningsvis vill jag understryka... är det av avgörande betydelse att vi alla lär oss att se unga människor med utländsk bakgrund som den resurs de är, inte minst i den dynamiska Öresundsregionen."


Göteborgs-Posten, den 27/10:

"INVANDRARELEVER FÅR FÖRTUR

Går du i nian, har utländsk bakgrund och klarar intervjun kan du få gå på nya Bernadottegymnasiet. Det ger en grund för yrken som polis, tullare och brandman."

"Intagningen är... reglerad. Bland dem som söker tas ett antal ut till intervju, varav runt 30 kommer in. En prioriterad grupp är ungdomar med annan etnisk bakgrund, men även flickor har ett försprång."


Dagens Nyheter, den 31/10:

"TONY OLSSON FICK LÖN TROTS SKULDER TILL STATEN

Tony Olsson, åtalad för polismorden i Malexander, har skulder till brottsoffer och staten på 110.000 kronor. Men Riksteatern kollade aldrig med kronofogden utan betalade ut 33.000 kronor."


Aftonbladet, den 4/10:

"ANHÅLLEN FÖR MORD PÅ FRUN

Den 32-åriga trebarnsmamman dödades omedelbart vid fallet från femte våningen. Nu har hennes man anhållits - misstänkt för att ha slängt ut henne från balkongen.

Det betyder att det nu har inträffat 20 kvinnomord på ett drygt år där mannen eller ex-mannen är misstänkt."


Sydsvenskan, den 4/10:

"ALLT FLER RYSSAR FLYR MAFFIAN FÖR SVERIGE

Den illegala invandringen från Ryssland och andra forna Sovjetstater ökar. Professionella människosmugglare styr trafiken, som troligen inkluderar ett stort antal kriminella personer.

Den varningen framför Statens invandrarverk i en rapport till regeringen.

'I flera fall har asylsökande angett att de söker skydd från den ryska maffian', skriver Invandrarverket."