Rosengård (2)

Kring våra större städer har ju vissa bostadsområden blivit särskilt invandrartäta. I Stockholm har vi Tensta-Rinkeby och Botkyrka, i Göteborg Bergsjön och i Malmö Rosengård.

Hur tolka situationen i ett område som Rosengård? Buden är olika.

 


En bild ges i en DN-artikel den 17/7 -01, under rubriken "DE FLYTTAR TILL ROSENGÅRD FÖR ATT SLIPPA SVERIGE".

Ingressen lyder: "De som bor i Rosengård i Malmö kan strunta i att lära sig svenska. Där kan man leva och umgås med sina landsmän ungefär som i hemlandet, utan jobb och utan kontakt med det svenska samhället."

Ur en synvinkel är det en ljus bild som tecknas i artikeln, de boende i Rosengård har det ganska bra:

"Nästan alla muslimer i Malmö bor i Rosengård, i välplanerade och nyrenoverade hyreshus... Här lever 20.000 människor. Svenskarna är ytterst få, fyra av fem invånare har utländsk bakgrund. Många är arbetslösa, tre av tio i åldern 20-64 år förvärvsarbetar..."

"Det är främst den muslimska tron och känslan av främlingskap i Sverige som håller samman de etniska kolonierna i Rosengård. Islam dominerar stort,.."

"Nästan 70 procent av de 100.000 böckerna i biblioteket är tryckta på något annat språk än svenska. I kiosken säljer Al Arab bättre än svenska dagstidningar.

Invandrarna har det faktiskt så bra i Rosengård att de inte vill flytta härifrån. Här slipper de bli diskriminerade, och de behöver inte konfronteras med det främmande, svenska sättet att leva. Här kan deras barn bli goda muslimer."

Socialantropologen Aje Carlbom säger:

"- Många flyttar hit för att slippa Sverige, för att skydda sig mot en hotfull omvärld. Här kan de leva utan arbete och utan att kunna tala svenska.

- Rosengård är en muslimsk enklav, ett komplett samhälle i samhället som har växt fram tack vare massiva resurser i form av bidrag och stöd av olika slag från staten och kommunen. Här har den officiellt önskade integrationsprocessen gått baklänges - här har vi segregation enligt amerikansk modell."

Problem kan det dock bli för arbetslösa män:

"De kan ytligt sett tyckas ha de bra; familjen blir försörjd utan att de behöver arbeta. Men de hamnar förr eller senare i en svår kris. Att inte kunna göra sig nyttig - det är nämligen det värsta som kan hända en muslimsk man. Han är enligt sin religion heligt förpliktad att arbeta och försörja sin familj. Om han inte gör det förlorar han sitt anseende och sin självkänsla."

En palestinier från Rosengård, Adly Abuhajar, är inne på samma resonemang om den muslimske mannen:

"Han ska arbeta och ge sin fru pengar. Om han inte kan göra det känner han sig värdelös. Hans hustru slutar att respektera honom, kanske vill hon ta barnen och bidragen och lämna honom - så kan ju en kvinna göra i Sverige. Hans barn lyder honom inte, de struntar i familjens traditionella moral. De går ut på kvällarna, blir kanske kriminella, har kanske sex innan de har gift sig. Mannen blir livrädd för att förlora sin fru och sina barn och känner att han måste försvara sin ställning som familjens överhuvud."

Isoleringen leder också till språkproblem:

"De talar en rotvälska som ingen begriper, säger Aje Carlbom. Många förlorar föräldrarnas moral och finner inte heller de värderingar som de flesta svenskar har. I sitt utanförskap skaffar de sig kriminella ideal i stället; det är klipp och snabba pengar som gäller, lyxbilar och feta guldsmycken..."

I DN-artikeln frågas varför så många "nyblivna svenskar" i Rosengård lever som passiva bidragstagare. Carlboms svar blir arbetslösheten i samhället, globaliseringen och att många invandrare saknar utbildning:

"För 30-40 år sedan hade vi massor av industrier i Sverige. Då kunde även lågutbildade invandrare få arbete, och de kom snabbt in i det svenska samhället. Men nu har tillverkningsindustrierna flyttat till Asien eller Sydamerika. Här i Malmö finns nästan inga fabriker kvar. På dagens arbetsmarknad måste man vara välutbildad och kunna svenska och helst vara bevandrad i svensk kultur för att ha chansen att få ett vettigt jobb. "

 

 Se även:

Rosengård (1)

 


EN HELT ANNAN Rosengårdsbild ges i ett inlägg i Expressen den 25/7 -01 av Sime Zubet. Hon "arbetar i Rosengård för Malmö kommun".

Rubriken lyder "AVVECKLA ROSENGÅRD INNAN NÅGON DÖR" och bakgrunden till artikeln var våldsamma slagsmål mellan grupper av boende i området.

Sime Zibet anser att ungdomarna i Rosengård har det svårt:

"Det går inte en dag utan att de blir påminda om hur dåliga de är. De får hela tiden veta att de inte duger. De flesta vill flytta till ett område där det inte bara bor invandrare, men det går inte. Det handlar inte om att de inte har råd utan om att fastighetsvärdar inte tar emot dem när de får höra var de kommer från. Rosengård har blivit deras fängelse."

"Jag känner barn som slutat gå i skolan för att de ständigt lider att urinvägsinfektion, vilket ofta beror på att de vägrar gå på toaletten i skolan. Anledningen är att toaletterna är så smutsiga."

"Jag är orolig för att någon i Rosengård snart får sätta livet till för att integrationspolitiken misslyckats så totalt i detta område.

Det är oundvikligt att det uppstår tragedier när man föser ihop människor i ett område de inte känner någon stolthet över."

"Det finns ingen 'kulturell' förklaring till sammandrabbningen mellan de två familjerna. Att de är invandrare har - till skillnad från vad många tror - inget med saken att göra."

 


Blågul kommentar:

Det där sista känns ju igen från argumenteringen på den politiskt korrekta kanten. Det följer propagandans grundregel nummer ett: en lögn ska vara grov (sedan ska den ständigt upprepas). De familjer som här åsyftas var båda kurder. Om de inte hade invandrat skulle de överhuvudtaget inte befinna sig i Rosengård. Nog har väl det "med saken att göra"?

Toaletterna är smutsiga på Rosengårds skolor, men hur kommer det sig? Det måste väl bero på att några smutsat ned dem. Om dessa personer flyttas till andra orter, finns inte risken att de tar med sig sitt dåliga beteende dit?

Invandrare har "fösts ihop" i Rosengård, anser Zubet vidare. Betyder det att hon stöder krav på minskad invandring eller styrning av invandrares bosättning till Norrland? Det är föga troligt.