Fulla fängelser

Våra fängelser är redan överfulla, det framgår av en artikel på DN Debatt den 26/7 01, skriven av företrädare för fackorganisationen Seko. De varnar: när regeringen nu vill ge ytterligare resurser till polisen kan trycket på kriminalvården komma att öka.

Som bekant förekommer narkotika på fängelserna:

"...ett av de största problemen inom kriminalvården, drogmissbruket, ökar i snabb takt.
Varje år tas omkring 5 000 missbrukare in på fängelser, vilket motsvarar mer än hälften av alla intagna under året. De senaste tio åren har antalet grova missbrukare på anstalt ökat med 1 000 per år. Samtidigt har missbrukarvården på fängelserna skurits ned till hälften."

På anstalterna händer det att man misshandlar och även dödar andra fångar. Personal lever också under hot:

"Nästan varje vecka inträffar någon händelse som kan betraktas som allvarlig i svensk kriminalvård. Sju intagna har mördats under 90-talet. Kriminalvårdare misshandlas och hotas till livet. Fängelseavdelningar demoleras och personal tas som gisslan. Detta är vardagen i den svenska kriminalvården och något måste göras!

Seko har det senaste året presenterat ett antal rapporter om den allt allvarligare situationen inom kriminalvården. Förra året berättade en omfattande undersökning bland personalen att mer än hälften av alla kriminalvårdare, under den senaste 12-månadersperioden, varit utsatta för hot eller våld som berört dem illa. Samma utredning visade också att 75 procent av personalen menade att hoten och våldet på fängelserna ökat under det senaste året."

En konsekvens av att det saknas fängelseplatser blir att man har svårt att förflytta fångar som som ur ordningssynpunkt skulle behöva flyttas, vilket ger sådana fångar ett övertag.

Artikeln mynnar ut i att militär personal kan sättas in för att ta hand om fångar:

"Ett förslag är att bygga om några av de nedlagda regementena till slutna anstalter. Regeringen bör även ha i åtanke att det finns en bred kompetens bland många av de som på grund av försvarsnedläggningarna tvingats ut i arbetslöshet. Många av dem har vana av att ta hand om människor i utsatta situationer och skulle säkert tillföra kriminalvården viktig förstärkning."

 


Blågul kommentar:

En annan möjlighet vore att lägga ut kriminalvård på entreprenad, till anläggningar i exempelvis Baltikum. I varje fall bör dit kunna förläggas brottslingar som inte är svenska medborgare och som ska avvisas eller utvisas direkt efter avtjänat straff.

Beträffande sådana brottslingar kan inte gälla som målsättning att de ska anpassas till det svenska samhället. Standarden för de intagna bör naturligtvis inte vara högre än för människorna utanför anstaltsmurarna.

I synnerhet vore det lämpligt med denna lösning för de östeuropéer som kommit till Sverige och begått brott just i syfte att kunna åtnjuta bekvämligheterna på ett svenskt fängelse.


 Se vidare:

Dyr vård