Ambulanspersonal

 Arbetsförmedlare

 Antagningspersonal

 Badvakter

  Behandlingspersonal

Bibliotekarier

  Brandmän

  Brevbärare

Bussförare

Butikspersonal

 Byggnadsarbetare

  Dagis- och föreskolepersonal

Domstolspersonal

 Flygpersonal

   Forskare

  Fotbollsdomare

  Fängelsepersonal

  Färdbeviskontrollant

  Lantbrukare

Lokalvårdare

    Lärare

   Ordningsvakter

  Poliser

  Receptionister

  Sjukhuspersonal

  Skatteverkspersonal

Socialsekreterare

Taxiförare
 
Angränsande BGF-avdelningar:

 

En förklaring till att den destruktiva invandringspolitiken så länge kunnat pågå är att de som fattat besluten själv lever i en skyddad tillvaro. De behöver inte konfronteras med konsekvenserna av sin egen politik.

En annan förklaring är den massiva indoktrineringen genom ett permanent kampanjande, där massmedia och journalistkåren står till förfogande.

Inte desto mindre blir det alltfler svenskar som i sin yrkesvardag eller på fritiden tvingas göra erfarenheter, och upptäcker vad den lovprisade "berikningen" i själva verket betyder.

Här kan rymmas också en förklaring till de stigande ohälsotalen. Man utsätts för allt större påfrestningar, men har ingen rätt att säga ifrån.

Se även Faktabankens statisik om utpressning och våld mot tjänsteman.

 

 

 

Utsatta yrkesgrupper