Våld mot tjänsteman

Beträffande brottskategorin "hot mot tjänsteman" har antalet anmälda fall flutuerat:

 

År 1998 var antalet anmälda fall av olaga hot 4.000 - år 2007 var det uppe i 4.580.

(puckeln år 2001 är det dock svårt att se någon förklaring till)

 


"Etnisk, kulturell och religiös mångfald är grunden för det samhälle vi bygger."

Nymako Sabuni, integrationsminister

 


 Se vidare:

Hotad vårdare

Olaga hot

Utpressning