Angränsande BGF-avdelningar:

 

Första ledet i brottsbekämpningen är naturligtvis social kontroll och egen moral, som gör att människor inte vill begå brott.

Andra ledet utgörs av polismakten, som ska dels avskräcka från brott, dels klara upp begångna brott och gripa förövare.

 

 

 

Polismakten