Vaktmästare

Till kretsen av utsatta yrkesgrupper hör nu även vaktmästare.

Ur Helsingsborgs Dagblad den 19/4 -07:

"SKÄRPTA KRAV PÅ SKOLPERSONAL
 
Vaktmästare Jonas Levins beslut att sluta sin tjänst på Gustav Adolfskolan med omedelbar verkan har fått barn- och ungdomsnämnden, bun, att agera.
 
Jonas Levin slutade sin tjänst på stående fot efter en längre tids dödshot. Det som fick honom att ta steget var när tre elever hoppade på honom i skolans matsal.
 
- Det handlar om att vuxenvärlden måste agera efter de riktlinjer som drogs upp redan i januari när problemen aktualiserades. Det ställs hårda krav på eleverna men också på personalen. De som inte vill eller kan följa buns riktlinjer kommer antingen att omplaceras eller avskedas, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i bun."
 
"- Men hela skolans personal måste följa regelverket. De som av någon anledning inte anser sig vilja eller kunna ställa upp på detta får finna sig i att antingen bli omplacerade eller avskedade. Man är inte anställda på GA-skolan specifikt utan inom bun.
 
- Om man inte jobbar utifrån givna direktiv i detta sammanhanget uppfattas det som grund för avsked. Om vi ska få bukt med problemen på GA-skolan krävs det att skolans personal agerar som ett lag, säger Lisa Flinth."HD den 18/4 -07:

"DAGLIGA DÖDSHOT FICK VAKTMÄSTARE ATT SLUTA
 
Efter 15 år som vaktmästare på Gustav Adolfskolan i Landskrona har Jonas Levin slutat med omedelbar verkan. De senaste veckorna fick han dagligen flera dödshot från elever utan att han uppfattade att skolan gjorde något åt det.
 
Efter att ha lämnat in 20-talet rapporter om allt från hot om stryk till rena dödshot de senaste veckorna fick vaktmästare Jonas Levin på Gustav Adolfskolan häromdagen nog. Efter en allvarlig incident beslöt han att sluta på studs."
 
"Det var i januari i år som situationen på Gustaf Adolfskolan i Landskrona blev en riksangelägenhet. Elever flyttades, andra stängdes av och det lovades nya striktare regler efter det att både elever och personal blivit hotade och misshandlade.
 
Jonas Levin har jobbat som vaktmästare på skolan i 15 år och beskriver vad som inträffade efter den stora uppståndelsen.
 
- Det var fantastiskt lugnt och fint på skolan i ungefär en och en halv vecka. Efter en tid där smällare skjutits av inne i skolans korridorer och en mängd saker inträffat lugnade allt ner sig. Men sedan började situationen åter urarta, .."

"- Trots att det infördes nya tuffare regler som gick ut på att skolan skulle kontakta föräldrar till stökiga barn och även polisanmäla incidenter har det bara blivit värre och värre.
 
- Eleverna har lärt sig att det bara var skrämskott. Ingenting händer och nu är det jävligare än någonsin."

"Varje situation har jag lämnat rapport på. Det enda som händer är dock att dessa hamnar i en pärm, säger han uppgivet."
 
"Problemen finns över allt men värst är matsalen.
 
- Meningen är att vi ska hålla ordning där men det är i princip omöjligt när inte hela personalen jobbar på samma sätt. Det finns tre personalkategorier på skolan. De som inte ser problemen, de som ser dem och struntar i dem och så de som ser dem och försöker göra något åt det hela."
 
"- För min del är receptet enkelt. Gör som med ett diskotek som får dåligt rykte. Stäng den i fem år och öppna igen och börja om från början."


Ur en annan HD-artikel den 19/4:

"Skälet till att en del av personalen på GA-skolan inte ser till att eleverna följer de ordningsregler som införts, är att de inte orkar. Det säger skolans bibliotekarie, tillika fp-politikern, Ann-Sofie Mörne.
 
- Man kanske har tagit itu med tjugo saker innan och den tjugoförsta saken orkar man kanske inte ta itu med, säger hon.
 
Enligt Ann-Sofie Mörne behövs det mer personal på skolan.
- Men det går stick i stäv med besparingarna, .."
 
"... har barn- och ungdomsnämnden, liksom hela kommunen, en snäv budget att röra sig med. Ann-Sofie Mörne betonar också att skadegörelsen, som kommunens skolbyggnader utsatts för, tärt på det ekonomiska utrymme som eventuellt funnits för att kunna öka personalstyrkan. Därför är en större personalstyrka på GA-skolan rena utopin.