Skatteverkspersonal

"ALLT VANLIGARE MED VÅLD OCH HOT MOT SKATTMASAR".

Så löd en rubrik i Metro den 4/6 -03.

"Riksskatteverkets säkerhetsavdelning får in allt fler incidenter från landets olika arbetsplatser.

Förra året fick säkerhetsavdelningen in 552 avvikelser som föranledde åtgärd. Förutom hot och våld mot tjänsteman inträffade nästan 70 inbrott eller inbrottsförsök samt ett stort antal bränder i olika kontorslokaler."

552 incidenter, det betyder en ökning med mer än 30 procent från året innan, dvs 2001.

"Metro har tidigare berättat om alla hot mot skattehandläggare och anställda inom kronofogdemyndigheten. Förra året registrerades drygt 217 allvarliga hot och våldsincidenter - de flesta i Stockholm,.."

 


 

 Se vidare:

Utsatta yrkesgrupper