Utpressning i socialtjänsten

Ur Dagens Nyheter den 21/5 -04:

"Tre av fyra socialsekreterare har hotats eller överfallits, visar ny undersökning:
'Ökat våld i socialtjänsten'...

Tre av tio har varit i allvarliga situationer under den senaste tiden.

Sex av tio är oroliga för sin egen eller anhörigas säkerhet, eftersom det blir allt vanligare att klienter söker upp socialsekreterarna på deras fritid, ute på stan, och att familjemedlemmar hotas. Det visar en ny undersökning som Temo gjort för Akademikerförbundet SSR."

74 procent av alla socialsekreterarna och deras chefer har någon gång varit utsatta för hot eller våld på grund av sitt arbete. Till detta kommer att mörkertalet bedöms vara högt.

"En kniv som hastigt blänker och skär genom luften. En häftapparat som kastas med all kraft mot personen vid skrivbordet. En socialsekreterare som åker som en vante genom korridoren. En tjänsteman som lyfter på luren och blir stel av fasa när hon får klart för sig att personen i andra änden av tråden vet exakt i vilken skola och klass som mellanstadiedottern går."

Det handlar alltså inte bara om hot eller våld mot socialsekreterarna själva. Det kan även handla om deras anhöriga:

"Akademikerförbundet SSR:s undersökning visar att sex av tio socialsekreterare är oroliga för sin egen eller anhörigas säkerhet. Det som har hänt de senaste åren är att hoten i vissa fall har flyttat från själva socialkontoret. Det har blivit vanligare att klienter söker upp socialsekreterarna på deras fritid, ute på stan, och att familjemedlemmar hotas."

Problemet är värst i storstäderna:

"I undersökningen görs en jämförelse mellan storleken på kommunerna och risken för hot och våld. Den visar att socialsekreterare i medelstora städer har en något tryggare tillvaro än de som arbetar i storstäderna. "

" Akademikerförbundet SSR accepterar inte några som helst besparingar när det gäller personalens säkerhet."


 Se vidare:

Socialsekreteraren