Angränsande BGF-avdelningar:

 

"Sverige bryter mot FN:s resolution mot korruption, som kräver att statstjänstemän ska tillsättas öppet och på meriter."

"Korruption är missbruk av makt och regeringen missbrukar sin utnämningsmakt till att förläna höga ämbeten i staten till politiska vänner på outgrundliga meriter."

Inga-Britt Ahlenius

 

 

 

Korrumperad xförvaltning