Angränsande BGF-avdelningar:

 

Media har återkommande kampanjat för att olika individer som vägrats PUT i Sverige ska få det. Det omvända förekommer aldrig - att man ifrågasätter fall där permanent uppehållstillstånd beviljats.

Inte desto mindre finns det många fall av grov och/eller upprepad upprepad brottslighet från utlänningar som fått PUT, och där det kan finnas skäl att ställa frågor:

Hur fick de PUT, på vilka grunder?

Var något känt om deras brottsbenägenhet redan då?

Om inte annat blev ju brottsbenägenheten känd senare, och då anmäler sig i många fall en annan fråga: varför blir personen ifråga inte utvisad?

Var skälet att vederbörande hunnit få svenskt medborgarskap? Då anmäler sig nästa fråga: var vederbörande kriminell redan då?

En variant är att man inte får PUT, men ändå lyckas dröja sig kvar - och under tiden begår brott.


POÄNGEN med denna PUT-avdelning är inte att påvisa, att det finns enskilda invandrare som är kriminella. Det vet vi redan, och det är i sig inget anmärkningsvärt.

Poängen är att framförallt visa på två förhållanden:

1. Det finns en sanslös flathet och velighet, en obegriplig ineffektivitet, hos svenska myndigheter.

2. Det finns utländska brottslingar som visar stor fräckhet, förslagenhet och envishet.

I kombination ger detta en rad exempel som väl måste betecknas som..."häpnadsväckande"?

 

 

 

PUT