Byggnads - två texter

Följande text - om erfarenheter för byggnadsarbetare i det nu "mångkulturella" Skåne - lades ut på Exilen i början av år 2003, av signaturen "Ming":

I gårdagens artikel i Sydsvenskan "Samtal vägen till vi-känslan" berördes de anti-sociala beteendet hos Apelgårdsskolans i Rosengård (Malmö) elever.

I tidigare artiklar i Sydsvenskan kan man bla. läsa:

23/1 2003

"Arbetet med utbyggnaden av Apelgårdsskolan i Rosengård har stoppats. Arbetsplatsen anses inte vara säker efter den råa misshandeln av en 41årig byggnadsarbetare i tisdags."

28/1 2003

"Misshandeln var kulmen på en rad provokationer mot byggnadsarbetarna, som bland annat har utsatts för både sten- och snöbollskastning."

30/1 2003

"ROSENGÅRD. Bygget stoppades helt för andra gången på en dryg vecka efter att elever kastat sten mot byggjobbarna på onsdagsförmiddagen. De enda arbeten som då pågick var olika åtgärder för att förbättra säkerheten för byggjobbarna.

Byggarbetet avbröts första gången förra tisdagen. Då blev en byggarbetare misshandlad av tre elever, två 15-åringar och en 14-åring, vid skolan.

...

Ända sedan ny- och ombyggnaden av Apelgårdsskolan startade efter sommaren har byggnadsarbetarna blivit angripna på olika sätt.

- Elever kastade stenar och flaskor mot oss när vi höll på med ett schakt. Jag har arbetat som grävmaskinist i fyrtio år i många länder och även på andra skolor i Rosengård men aldrig varit med om något sådant här, säger grävmaskinisten Åke Ohlsson som i går transporterade sin maskin till ett bygge i Lund:

- Här vet man ju inte när arbetet kommer igång igen. Jag kan göra mer nytta på annat håll, säger han."

-----

Vad har då rektor för inställning till rå misshandel och stenkastning? Jo det skall "samtalas" med eleverna.

Men efter att ha läst andra artiklar så undrar man hur pass framgångsrik denna strategi är?

-----

28/1 2003

"I ett försök att skapa lugn och ro i skolan anställdes i höstas elitbrottarna Isaac Theodoridis och Bilal Musa som skolvärdar.
Musa är en av Malmö Tigers mest lovande unga brottare medan Theodoridis numera brottas mycket sparsamt och främst arbetar som tränare i BK Banér.

35-årige Isaac Theodoridis, med ett förflutet i Malmö Tigers, har EM-brons och OS-deltagande som främsta meriter. Han är också svensk mästare och flerfaldig landslagsman.

Theodoridis och Musa har bland annat till uppgift att ingripa vid bråk på rasterna och att se till att skolkande elever går till sina lektioner. Både lärare och elever på skolan säger att stämningen har blivit mycket bättre sedan skolvärdarna anställdes.

Theodoridis och Musa ägnar mycket tid åt den grupp pojkar som misshandlade byggnadsarbetaren. Pojkarna undervisas i en särskild byggnad. De saknar respekt för lärarna och för andra vuxna men sticker inte gärna upp mot de båda skolvärdarna.

- De håller sig lugna när vi är tillsammans med dem men ställer till bråk när vi inte är i närheten, säger Isak Theodoridis. När de överföll byggnadsarbetaren var jag och åt lunch."

-----

Apelgårdsskolan har anställt en tredje skolvärd som ska hjälpa till att hålla ordning i skolan. Det är den tidigare svenske mästaren i boxning, Sandor Gaspar.

-----

Men enligt rektor så handlar det alltså främst om "vi-känsla".
Människor med de rätta känslorna kastar inte sten, enligt Apelgårdsskolans rektor.

Kastar någon sten så måste man bearbeta dennes känslor.

Att inskrida med tydliga sanktioner mot en oacceptabel handling anser hon är förkastligt.

Ty ens känslor ursäktar ens handlingar, anser Apelgårdsskolans rektor.

Slutklämmen i artikeln är rätt besynnerlig. Troligen kan den bara säkert tolkas av den som är insatt i det PKitiska tänkandet.

"Varför kastade några av dina elever sten?

- Jag tror att det handlar om de och vi. "Dom" kom och tog plats på vår skolgård. Vi hade inte arbetat tillräckligt mycket för att få en bra relation mellan byggarna och skolans elever.

Det gäller att skapa en bra vi-känsla på skolan, upprepar Linda Andersson flera gånger. Vi på vår skola vill inte vara med om stenkastning.

Frågan är bara hur stor den vi-känslan kan bli och om "dom" är intresserade av att följa arbetet - och motgångarna."

Man noterar först det undfallande intrycket visavi barnen. För att något byggnadsarbete skall kunna utföras på skolgården måste skolledningen först "arbeta" för att "få en bra relation mellan byggarna och skolans elever".

Artikeln skriver inledningsvis "Varningar som att 'eleverna håller på att ta över' har hörts mer än en gång."

Av slutet på artikeln framgår dock att eleverna ingalunda "håller på" att "ta över". De facto så har eleverna redan tagit över!

Måste skolledningen "arbeta" med eleverna för att övertyga dem, för på så sätt inhämta deras godkännande av byggnadsarbete på skolgården, då har eleverna redan tagit över.

Endast svenska mästare i boxning och brottning har någon sportslig chans att hävda sig på Apelgårdsskolan i Rosengård.

Vilket Socialstyrelsen formulerar i klartext i sin nya rapport.

-----

"Från Rosengård konstateras liknande problem där barn tar makten i skolan och i närsamhället med våld och hot.

Skånetrafiken har t.ex. tvingats ändra sträckning på grund av stenkastning och attacker på bussarna. Av arbetsmiljöskäl vågar man inte köra in i vissa delar av området, som därmed blivit utan kommunikationer."

-----

Sista meningen i Sydsvenskans artikel: "Frågan är bara hur stor den vi-känslan kan bli och om 'dom' är intresserade av att följa arbetet - och motgångarna." - hur skall den tolkas?

Hur tänker en PKit?

I min värld är det alldeles uppenbart, att byggnadsarbetare som har ett arbete att sköta inte har tid och resurser att avsätta för "att följa arbetet - och motgångarna" med att "arbeta med" elevernas "vi-känsla". Man är byggnadsarbetare - inte kurator, BUP-anställd eller diakon.

Själva tanken att byggnadsarbetarna skall avsätta tid och resurser till att "följa arbetet - och motgångarna" med utvecklandet av elevernas "vi-känsla"... detta syftar till att dölja kostnaderna för den misslyckade bistånds-invandringen.

Jag har undrat, om de som försökt att räkna på invandringen (tex. Jansson) snarare underskattar kostnaden för den omfattande biståndsinvandringen?

Även om man skulle finna Janssons sätt att räkna som övertygande så undrar man om poster som denna finns med?

-----

"Attackerna mot byggjobbarna på Apelgårdsskolan kostar minst 2,1 miljoner kronor.

-Vem som ska betala kan man fråga sig. Men på något sätt blir det Malmös skattebetalare som får stå för notan, säger Knut Strandh på Stadsfastigheter, chef för kommunens byggprojekt"

"...bland annat att fyra väktare ska övervaka bygget, att alla lösa stenar och makadam forslas bort, att ett högre staket sätts upp runt området och att fler skolvärdar kommer att vistas bland eleverna.

Arbetet ska sätta igång på fredagen och kommer att pågå hela nästa vecka. Under tiden ligger det egentliga byggnadsarbetet nere och merparten av de 30 byggjobbarna får stanna hemma.

Byggstoppet blir minst fjorton dagar. Bygglöner och maskiner kostar 150 000 kronor per dag. Till det kommer extra kostnader för väktare."

.....

"Bygget har stoppats i två omgångar. Första gången var när en byggjobbare blev misshandlad av några elever, andra gången var när byggjobbare utsattes för stenkastning...

Apelgårdsskolan har anställt en tredje skolvärd som ska hjälpa till att hålla ordning i skolan. Det är den tidigare svenske mästaren i boxning, Sandor Gaspar.

Sedan tidigare är brottarna Bilal Musa och Isaac Theodoridis anställda som skolvärdar."

"FAKTA

Kostnader för våldsdåden mot Apelgårdsskolan:

* Under fjorton dagar har bygget legat nere för de 30 byggjobbarna. Kostnad för löner och maskiner: 2,1 miljoner kronor (150 000 kronor per dag). Den summan kommer att stiga eftersom byggverksamheten först nästa vecka kommer att vara i gång för fullt.

* Fyra väktare har bevakat byggarbetsplatsen 9,5 timmar per dag sedan förra måndagen. Kostnad: 14 000 kronor per vecka. Vakthållningen ska pågå tills vidare.

* Säkerhetsåtgärder för att förhindra nya dåd (högre och tätare stängsel, särskilda gångbanor för att byggarbetarna inte ska ha direktkontakt med eleverna, bortforsling av lösa stenar och grus med mera).

Arbetena gjordes förra veckan och exakt hur mycket de kostar är inte klart men det handlar om hundratusentals kronor.

TOTALT så här långt: ca 2,5 miljoner kronor.

Men notan kan stiga ännu mer.
Meningen var att Apelgårdsskolan tre tillfälliga skolpaviljonger bara skulle hyras denna termin. Men om bygget inte blir klart till höstterminen måste en eller flera av paviljongerna stå kvar. Kostnad: mellan 40 000 kronor och 86 000 kronor per månad beroende på hur stor paviljongen är."

-----

Kostnaderna för sjukhusvård och sjukskrivning för den byggnadsarbetare som överfölls, slogs till marken och sparkades finns väl inte med i Janssons kalkyl? Lliksom kostnaden för sjukhusvård och sjukskrivning för alla de stackars människor som utsätts att våldsbrott från någon invandrare saknas i kalkylen.

Eller kostnaden för förtidspension för den lärare som överfölls av en invandrarelev, knivhöggs och pga fysiska (och psykiska men) sedan blev förtidspensionerad, detta finns väl inte med i Janssons kalkyl?

Liksom kostnaden för förtidspensionering för alla stackars människor som pga bestående men pga våldsbrottslighet från någon invandrare saknas i kalkylen.

Måhända är kostnaderna för Sveriges omfattande biståndsinvandring tom. större än vad Jansson beräknat?


Nästa text är ett pressmeddelande från Byggnadsarbetareförbundet i juli 2003, om "policy mot rasism":

Byggnads har antagit ett program mot rasism och för integration på sitt förbundsfullmäktige i Borlänge i juni.

Riktlinjerna slår bland annat fast att Byggnads ska utbilda sina medlemmar i frågor som rör rasism. Vidare uppmanas avdelningarna att ge stöd till integrationsfrämjande initiativ. Policyn mot rasism och för integration kommer att förankras i avdelningarna i hela Sverige på en rad interna konferenser i slutet av sommaren. Byggnads är det första LO-förbund som formulerar ett tydligt handlingsprogram mot rasism.

­ Att ta ställning mot rasism ligger i linje med Byggnads historia med kamp för bättre levnadsvillkor för medlemmarna och för demokrati, rösträtt, utbildning och jämställdhet, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads. I dag är kampen mot rasism och diskriminering och för integration på arbetsmarknaden ett av de viktigaste demokratiska arbetsområdena. Stadgarna säger att förbundet ska verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Fyra medlemmar uteslöts 2000

Bakgrunden till policyn är att fem av Byggnads medlemmar fanns bland de nazister som omtalades i medierna i samband med mordet på syndikalisten Björn Söderberg 1999. 2000 beslutade förbundsstyrelsen att utesluta fyra av dem eftersom deras verksamhet var oförenlig med medlemskap i Byggnads. Den femte gjorde avbön och fick behålla medlemskapet. Han upphörde med sin nazistiska verksamhet.

Aktivt engagemang

Policyn slår fast att Byggnads ska värna om det demokratiska samhället och att medlemskap i rasistiska grupper är oförenligt med medlemskap. Byggnads ska också aktivt motverka högerextremismens framväxt i Europa. Förbundet kommer att utbilda medlemmarna och värna deras rättigheter vid diskriminerande behandling. Byggnads avdelningar ska stödja integrationsfrämjande initiativ.

För integrationsprocess på arbetsmarknaden

I policyn slås fast att Byggnads motsätter sig att invandrare utnyttjas som svart arbetskraft, under täckmanteln "egna företagare", med löner under gällande svenska kollektivavtal och med dålig arbetsmiljö. "Detta kan skapa rasism när arbetskraft utnyttjas med lönedumpning som verktyg", säger programmet.

Byggnads har haft Stieg Larsson, chefredaktör för Expo, författare och en av de mest kunniga inom området i Sverige, till sin hjälp med att formulera policyn.


De erfarenheter som byggnadsarbetare i Skåne tvingats göra visar att det behövs en annan invandringspolitik. Byggnads ledning väljer i det läget att koppla in Stieg Larsson från Expo.

Envar som följt Larssons verksamhet har kunnat konstatera hur han som "rasism" klassar varje hävdande att det finns problem med den förda invandringspolitiken, varje ansats till kritik och plädering för minskad invandring.

Byggnads ledning sviker sina medlemmar.


 Se vidare:

Smärtsamt missförstånd