Utpressning

Fallen av utpressning har ökat kraftigt under decenniet fram till år 2008:

År 1998 var antalet anmälda fall 577.

År 2007 hade antalet stigit till 1.365.

Mer än en fördubbling på tio år.

 


"Etnisk, kulturell och religiös mångfald är grunden för det samhälle vi bygger."

Nymako Sabuni, integrationsminister

 


 Se vidare:

Utpressare

Utpressning och hot

Våld mot tjänsterman