image
image
image

Varför har vi en skola?

Är syftet främst

• att ge moralisk fostran, för att avhålla från asocialt beteende?

• att ge kunskaper och färdigheter, för att kunna intaga en plats på arbetsmarknaden?

• att vara en förvaringsplats, för barn och ungdomar som samhället någonstans måste göra av?

• att ge politisk indoktrinering, för att få de unga att acceptera ett sjukt samhälle som någonting normalt?

Vilka mål som skolan än har - hur är måluppfyllelsen?

 

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image