Aktuell kommentar - vecka 46/04

Kampanjandets skörd

 

En rubrik i gratistidningen Metro den 9/11 -04: "RISKEN FÖR VÅLD DUBBELT SÅ STOR FÖR STORSTADSBARN".

Artikeln inleds med följande text: "Barn i storstäder löper dubbelt så stor risk som glesbygdsbarn att skadas allvarligt av våld och övergrepp. Och den största delen av våldet sker på gator och tog, inte i hemmen, visar en rapport från Socialstyrelsen."

Metro redovisar statistik på barn 0-17 år som vårdats i sluten vård till följd av övergrepp av annan personer, antal per 100.000 personer:

 Storstäder 19,6
 Större städer  16,5
Medelstora städer 14,0
Förortskommuner  12,7
 Glesbygdskommuner  8,2


Lokaltidningen "Mitt-i-Haninge" ger samma dag prov vad det kan handla om konkret, bakom denna statistik:

"POJKAR TORTERADES UNDER TVÅ TIMMAR. Tonåringar fotograferades under misshandeln."

"Under ett par timmars tid misshandlades och plågades två tonårspojkar i Tyresö... De två pojkarna blev bland annat fotograferade medan de förnedrades."

Vilka kunde ligga bakom något sådant? Varför gjorde de så?

Svaret ges i texten:

Tonårspojkarna var där med sällskap då de nu dömda ynglingarna anklagade dem för att vara rasister..."

Alltså:

1. Förövarna var unga invandrare.

2. Deras agerande sammanhängde med detta eviga kampanjande som de kunnat ta del av, om att svenskar är "rasister".

Trots allt tal om "integration" har etablissemanget i praktiken bedrivit ett intensivt och konsekvent arbete för att blockera integration.


Den 9 november - på årsdagen av Kristallnattten i Tyskland 1938 - talade även Kurdo Baksi på ABF-huset i Stockholm, som ett inslag i föreläsningsserien "FOLKBILDNING MOT RASISM".

Baksis budskap var att vi nu ska sluta tala om "rasism". Istället ska vi tala om "tolerans".

Kanske bäst så. För i verkligheten utgörs den helt övervägande delen av våldsdåden med etnisk udd i Sverige av invandrares våld mot svenskar, inte tvärtom.

Detta är något som definitivt inte ska tolereras!

Inte heller ska vi tolerera att människor genom likgiltighet och hänsynslöshet dödar andra människor genom att HIV-smitta dem. Därför är det bra om asylsökande fortsättningsvis genomgår obligatorisk HIV-test. Det har ju visat sig att den aktuella ökning av HIV-fall kan hänföras till asylanter/invandrare från Afrika.

Detta var dock en tanke som Kurdo Baksi motsatte sig. Hans trubadur, Jan Hammarlund, fann förslaget så hemskt, att han inte kunde "finna ord" nog för att uttrycka vad han kände.


Kurdo Baksi vill ha "tolerans" som ett nytt ämne på skolschemat. Det behöver inte vara någon dum idé. Inte om det inkluderar en granskning av allt kampanjande som vi svenskar utsatts för, och dess praktiska effekter.

Vad ska tolereras och vad ska definitivt inte tolereras?

Det är frågeställning värd att grunna på för unga medborgare!

Ska i några sammanhang råda "nolltolerans"? I så fall: när?


 Se vidare:

Politiska flyktingar?

 Diaz i analys

Extrem "tolerans"

Intolerans

Nyspråk

Rättsvarande elever

Tolerans

Tolerans på skolschemat?

Tolerant Islam?

Tolerante José


Besöksförbud

Egna pengar

Fel bil

Fri mördare

Frihet att döda

Fritt tvång

Fångvård?

För sent

Försäkrings-stopp

Gängbildningar

Handfallet

Hembränt

Hotade fångar

Indrivning

Ingen utvisning

Inhumana fängelser

Kommandocentral

Lönsam rymning

Modern vård

Narkotika

Pass

Permissioner

Platsbyte?

PUT ändå

Rätt och blankett

Rättigheter

Stöldgods åter (1)

Stöldgods åter (2)

Stöldgods åter (3)

TV5

Tvångsvård i frihet

Utan konsekvenser

Utan restriktioner

Vem ska be vem om ursäkt?

Villkorligt frigiven