Rättsvarande elever

Sydsvenskan den 23/12 -99:

"Tolerans präglade elevers enkätsvar

Det finns en ledig lägenhet i huset där du bor. Om det var upp till dig, vilken hyresgäst skulle då få bo där?

Du får välja mellan en zigenarfamilj, en organisation som hjälper missbrukare och HIV-smittade, en handikappad person, en familj med ett psykiskt sjukt barn...

Den frågan ställdes ... I Malmö valde de flesta eleverna att ge lägenheten till zigenarfamiljen.

- Ungdomarna är rätt så fördomsfria, säger Inga-Lise Dounas.

Hon är lärare på Borgarskolan och eldsjälen bakom ett skolsamarbete om tolerans."

"Trots att svaren i enkäten alltså pekar på att Malmös elever är toleranta finns det undantag. Mer än hälften ansåg sig uttryckligen ha fördomar mot vissa grupper. De flesta av dessa angav skälet att de själva eller en kompis hade blivit utsatta för våld eller rån."