Besöksförbud

Tidningen "Stockholms City" skriver den 30/1 -03 om hur besöksförbud ofta nonchaleras. Nära 600 överträdelse rapporterades inom Stockholms län under år 2002:

"Män i Stockholms län trakasserar och förföljer kvinnor, trots att de av domstol förbjudits att över huvudtaget besöka dem. Det visar statistik från länspolisen i Stockholms län.

558 män i länet ålades besöksförbud mot kvinnor förra året. Samma år polisanmäldes hela 598 överträdelser av förbudet. Ett fåtal anmälningar leder till fällande dom visar statistiken."

En kvinnojour har hjälpt många kvinnor att polisanmäla misshandlande män och att få besöksförbud utdömda. En företrädare för jouren konstaterar dock att detta ger bara en falsk trygghet: "Många kvinnor tvingas istället flytta till okänd ort och skaffa skyddad identitet när männen gång på gång överträder förbudet."

Är det inte istället förövararen som borde tvingas att flytta?!

 


 

 Se vidare:

Besöksförbud ökar

Pepparsprej?

Pojkstreck?