Gängbildning

Våra fängelser fungerar tydligen som en form av förmedlingscentral. Där kan kriminella finna varandra, och tillsammans bli starka.

Ur Metro, den 30/11 -00:

"GÄNGBILDNING BLAND FÅNGAR VÄXANDE PROBLEM

Kriminella gäng är ett begränsat men växande problem på svenska fängelser..."

"Av landets 3.600 fångar bedöms omkring 200 höra till etablerade gäng...Ytterligare 200 fångar anses vara kopplade till så kallade spontana gängbildningar som uppstår på fängelserna..."

Generaldirektören för Kriminalvårdsstyrelsen uttalar sig:

"- Det finns inget tvivel om att det pågår en etablering av olika kriminella nätverk i landet."

"Kriminella gäng förekommer på 30 av landets 50 anstalter, visar undersökningen."

En nyrekrytering sker på fängelserna, främst beträffande "de så kallade förortsgängen, ungdomsgrupper från socialt hårt utsatta förorter..."

En konsekvens av detta blir ordningsproblem, med våld mot andra intagna och hot mot anställda.