Medmänsklighet?

Vad är egentligen medmänsklighet i narkotikasammanhang?

Den frågan ställer Allan Rubin i sin Metro-kolumn den 5/10 -00, med utgångspunkt från narkotikaproblem i landets fängelser.

 


Kriminalvårdschefen hänvisar till att dagens öppenhet inom kriminalvården ger svårigheter. Rubin: "...om... frigång och obevakade permissioner nu förvandlar svenska fängelser till veritabla knarkcentraler - då måste väl nya övervakningsmetoder prövas.... Men inte."

Konkreta förslag - om kontroll med knarkhundar eller blod- och urinprover - har väckts flera gånger, konstaterar Rubin: "...utan annan följd en debatter om fångars rätt till personlig integritet och till en kriminalvård bedriven under humana former."

Rubin medger att den nödvändiga kontrollen kan uppfattas som integritetskränkande men anser att detta då kan ses som en del av straffet. Och: "...med en på förhand fastställd straffförlängning vid avslöjat missbruk. Eller förkortning vid skötsamhet. Välj själv. Morot eller piska."

Ja, vad är grymt och vad är humant?

Tanken med kriminalvården är att hjälpa de intagna tillbaka till ett normalt, hederligt och värdigt liv. Vilka förutsättningar ges för detta med tillgång till narkotika på fängelserna?

Rubin: "Pågående missbruk omöjliggör all rehabilitering. Det vet varje fängelseterapeut. Narkotikan har gett oss en ny typ av återfallskriminella. De gör sina gästspel ute i friheten där de vållar bedrövelse och elände i sin narkotikabetingade framfart. Sedan grips de - låses in på anstalt - för att där knarka strafftiden ut. Sedan ut i brottsligheten igen. Så varvar de fängelse, knark, brottsvända efter vända - och kommer att fortsätta så, lika länge som narkotika i svenska fängelser kan upprätthålla dessa interners 'knarkidentitet'."

Varning, alltså, för dem som talar vackert om integritet och humanitet! Här finns nu facit. Resultatet av deras linje finns att beskåda på och utanför våra fängelser.

Och priset är högt. Det får betalas både av dem som själva fastnar i knarkberoende och av dem som blir offer för dessa knarkares brottslighet.