Rättigheter

Vilka rättigheter ska brottslingar ha?

Av "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rättspsykiatrisk vård" framgår att små restriktioner ska gälla för sådana brottslingar, i kommunikation med omvärlden. I fjärde paragrafen står att "ordningsregler ska utformas så att de inte inskränker patientens rätt att fritt samtala i telefon eller att med andra tekniska hjälpmedel kontakta utomstående".

I rättigheterna ingår tillgång till Internet. Detta framgår av en artikel i Aftonbladet den 24/12 -02.

AB-artikeln handlar om konsekvenserna:

"Den 36-årige pedofilen dömdes till psykvård för grova övergrepp på småbarn.

På sitt rum har han kunnat titta på barnporr på nätet. För Socialstyrelsen anser att internet ingår i dömda sexförbrytares rättigheter."

 


 Se vidare:

Slapphet