TV5

Ur Aftonbladet den 5/12 -02:

"TV-STREJKAR - PÅ KÅKEN

Fortfarande sitter ett tiotal intagna på fängelset i Mariestad avskilda från övriga fångar efter sömnstrejken i måndags kväll...

Protesterna berodde bland annat på att de intagna inte har tillgång till Kanal 5 på tv."