Vänsterpartiet nolltolererar

"Nolltolerans mot högerextremism".

Så lyder ett uttalande från Vänsterpartiet inför valet (antaget en 15/3 -02). Detta är avslöjande för hur man tänker på den kanten.Vad (v) förespråkar och legitimerar är insatser för att hindra meningsmotståndare att kunna verka demokratiskt.

Några sekvenser ur uttalandet:

 

 Genom att klicka på de markerade orden i texten får du fram våra blågula kommentarer.

"Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti... Val- och opinionsundersökningar visar på stark framgång för främlingsfientliga partier i till exempel Nederländerna, Danmark och Norge. Det är tydligt att demokratiska och progressiva krafter måste gå till en omedelbar och gemensam motoffensiv. Det senaste exemplet från Danmark visar med förskräckande tydlighet vad som kan hända om etablerade partier låter dagordningen sättas av främlingsfientliga krafter. Särskilt oroande är extremhögerns inbrytningar i delar av arbetarklassen ..."

"Högerextremism utgör också ett direkt fysiskt hot mot människor med utländsk bakgrund, homosexuella och vänsteraktivister. Inför riksdagsvalet i höst och varje dag därefter ser vi som vår uppgift att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi i alla dess former..."

Högerextrema och fascistoida ideologier och rörelser får fotfäste i ett samhälle där klassklyftorna växer... Det behövs ett hållbart vänsteralternativ som kan kanalisera människors känsla av maktlöshet till konstruktiv kamp för förändring av samhällets strukturer och för konkreta förbättringar i människors livssituation."

"Kampen mot rasismen förs inte bara mot uttalat rasistiska grupper utan också mot ökande klassklyftor och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla invandrade och infödda kvinnor och män. Om inte argumentationen och kampen för alla människors lika värde upprätthålls, bidrar det till att högerextrema partier kan nå framgångar..."

"Den migrationspolitik som förs idag i Sverige och övriga Europa präglas av en anda av intolerans, inhumanitet och bristande solidaritet. Följden blir ett rent dubbelspel där statliga kampanjer och myndigheter talar om vikten av en kamp för alla människors lika värde samtidigt som den verkliga politiken ser helt annorlunda ut och ger signaler om människors olika värde grundat på etnisk bakgrund."

"Staten skall inte vara direkt opinionsbildande i åsiktsfrågor. Statliga informationskampanjer och jippon riskerar, trots vällovliga syften, att blev verkningslösa eller rentav kontraproduktiva. Skolan och utbildningssystemet har en särskild ställning till följd av dess möjligheter att stärka demokratiska och jämställda värderingar genom en allsidig belysning och utifrån formandet av kritiskt tänkande och självständiga elever och studenter. Uppgiften, att med argument, energi och engagemang driva opinion mot rasism... bör istället partier... och enskilda sköta."

"Vi motsätter oss ett organisationsförbud och anser att dessa organisationer, så länge de håller sig inom lagens gränser, bör ha yttrande- och mötesfrihet. Vi tror att argument, kunskap och politisk kamp är mer verkningsfullt än förbud."

"Kampen mot rasism, nazism och fascism måste föras i bred front. Det är viktigt att samla alla de människor som försvarar allas lika värde i den antirasistiska rörelsen. Med ett brett folkligt stöd kan den antirasistiska rörelsen ha kraft att genomföra ...motdemonstrationer och blockader av rasistiska demonstrationståg och möten."

"Vänsterpartiet uppfattar de mindre grupper som genom maskering, beväpning och provokativt agerande söker våldsam konfrontation med rasister som ett indirekt hot mot den antirasistiska rörelsen. Dessa grupper försvagar stödet för rörelsen... Vi måste visa att vi är många som rakryggat vågar stå emot de rasistiska gruppernas människofientliga budskap."

"Vi kommer under valrörelsen... att agera offensivt och bemöta högerextremisternas argument. Vi kommer att ordna motdemonstrationer när de samlas och ser det inte som en omöjlighet att då det finns folklig förankring och kan ske fredligt blockera deras mötesplatser."

"Vi avser principiellt att inte ta offentliga debatter med de högerextrema partierna eftersom vi inte anser att de bör legitimeras som en seriös debattpart. Vi kommer aktivt att arbeta för att nå kontakt med och påverka människor som riskerar att hamna under rasisternas inflytande.

Vänsterpartiet kommer att stå i första ledet i kampen mot högerextremismen i den kommande valrörelsen."

 


V-uttalandet finns publicerad i partiskriften "VÄNSTERN I FÖRSTA LEDET". Det blir för mastigt att här gå in också på resten av denna skrift - till detta får vi återkomma med en särskild argumentanalys.

 


 

Se vidare:

Vem ljuger?