Fri mördare

Den 27-åring som i april dömdes för mord kan om några dagar vara en fri man. Hur kan då en mördare vara på fri fot endast efter ett par månader i fängelse?

Jo, en första förutsättning är att mordet skett i Sverige, i något annat land hade detta givetvis varit helt otänkbart. Vidare bör mannen vara väl förtrogen med hur den svenska lagstiftningen fungerar. Men om han själv är okunnig så finns alltid en av skattemedel betald advokat till hans hjälp.

I samband med domen i tingsrätten gjordes en stor rättspsykiatrisk undersökning av mannen, som visade att han hade en så allvarlig psykisk störning att han inte fick dömas till fängelse. Han kunde följaktligen bara dömas till rättspsykistrisk vård.

Mannen och hans advokat var dock ej nöjda med detta, utan överklagade till hovrätten. Inför rättegången i hovrätten kom Socialstyrelsens rättsliga råd fram till att mannen inte alls var tillräckligt störd för att dömas till vård. Åklagaren avsåg därför att yrka på livstids fängelse i hovrätten.

Men då tog 27-åringen och hans advokat tillbaka överklagandet och tingsrättens dom fastställdes. Åklagaren som anser att mannen bör ha fängelse begärde resning, men Svea hovrätt sade nej till detta.

Eftersom nu det rättsliga rådet anser att mannen är frisk är sannolikheten stor att den läkare som skall bedöma mannens psykiska tillstånd kommer till samma slutsats. Då kan den dömde mördaren vandra ut som en fri man efter endast några månader i fängelse.

(Uppgifterna är hämtade ur Dagens Nyheter hösten 2000)

 


Blågul kommentar:

Det svenska rättssystemet innehåller många absurditeter, och till hundra procent gynnar dessa av någon konstig anledning alltid gärningsmännen. Vem minns inte Lindomefallet?

Varför skall det göras rättspsykiatriska undersökningar innan dom har avkunnats? Det borde givetsvis vara på det sättet att en mördare skall dömas för de gärningar han har begått.

Ett mord skall i normalfallet leda till livstids fängelse. Om det efter domen visar sig att gärningsmannen är psykiskt sjuk skall fängelset kunna erbjuda den vård som krävs, precis som när internerna har halsfluss eller råkar ut för benbrott. När man anses färdigvårdad så återgår man till sin fängelsevistelse. Svårare än så behöver det inte vara.

Men sunt förnuft har aldrig varit rättssamhällets starka sida.