Aktuell kommentar - vecka 10/04

 

 

Extrem "tolerans"

ABF-huset i Stockholm upplåter under denna vecka sina lokaler till Iranska Riksförbundet för en "iransk vecka". Mötet under måndagen ingick samtidigt i en mötesserie under rubriken "FOLKBILDNING MOT RASISM - Samtal och möten".

Måndagsmötet hade rubriken "INTOLERANSENS OLIKA FORMER - ett samtal om hotet mot det demokratiska samhället." Frågor som angavs för diskussion löd: "Hur hanterar vi de främlingsfientliga krafterna? Hur arbetar vi mot diskriminering i vardag och arbetsliv? Hur kan vi formera motkrafter?"

I panelen återfanns tre personer: Masoud Kamali (regeringsutredare om integration), Ali Esbati (avgående UV-ordförande) och Saied Tagavi (ordförande i Iranska Riksförbundet). Några väsentliga meningsskiljaktigheter hos panelen kunde inte förnimmas, budskapet kan sammanfattas i att främlingsfientlighet måste bekämpas och till främlingsfientlighet kan räknas varje ifrågasättande av massinvandringen och varje pekande på invandringens kostnader.

Tongivande var Masoud Kamali, med stridsropet "strukturell" . Innebörden av hans argumentering om "strukturell diskriminering" och "strukturell rasism" kan inte betecknas som annat än svenskfientlig och extrem.

Med denna argumentationlinje kan all arbetslöshet och varje bidragsberoende bland invandrare hänföras till en enda orsak, och skulden hamnar tungt på svenskarna och det svenska samhället. Detta trots att Masoud Kamali själv tidigare gjort konstateranden av en helt annan art.

En invandrare ska från dag 1 i Sverige ha samma villkor som en svensk, innefattande ett arbete i paritet med sin utbildning. Om gruppen invandrare som helhet på något sätt visar sig vara underrepresenterad är det fel på samhället.

Det finns naturligtvis inget land i världen som lever upp till sådana krav. I själv verket tar det tid att komma in i ett samhälle, det skulle vi svenskar ta för givet om vi flyttar till ett annat land.

Kamali klargjorde på mötet att det här inte finns någon "win-win-lösning". När invandrare får bättre arbeten och mer inflytande så sker det på bekostnad av svenskarna. På detta är ju Masoud Kamali själv en bra illustration. Han petade en svensk från uppdraget som regeringens integrationsutredare.

Märkligt blir det dock när Kamali och resten av panelen hävdar att invandrare är så diskriminerade och maktlösa. Själv visade Kamali verkligen "musklerna" när han petade sin företrädare. Han kunde mobilisera både "DN Debatt" och SVT-programmet "Uppdrag granskning", varpå integrationsminister Mona Sahlin effektuerade beställningen.

Eller se på iraniers inflytande i Sverige. Vid sidan av Masoud Kamali satt Ali Esbati, ordförande i Vänsterpartiets ungdomsförbund. En annan iranier, Ardalan Shekarabi, är ordförande i regeringspartiets ungdomsförbund. Därtill är Nalin Pekgul från Kurdistan ordförande i regeringspartiets kvinnoförbund.

Eller ta bara det faktum att Iranska Riksförbundet kunde disponera denna lokal, utan att behöva ta inträdesavgift. BGF får inte ens hyra en lokal.

Fast egentligen säger de kanske inte att de faktiskt är diskriminerade, kanske hävdar de bara att de känner sig diskriminerade och kränkta. Och det ska vara deras upplevelser som räknas. Däri ligger ju en makt, som svenskar saknar. En svensk kan inte känna sig kränkt. 1)

Masoud Kamalis extremism kommer också till uttryck i kritik mot forskning kring invandringens konsekvenser, sådant ska helst inte förekomma. Det undersöks för mycket i Sverige. Fakta är ovidkommande, kostnader ointressanta. Med en sådan antiintellektualism platsar han förvisso hos Mona Sahlin.

Någon reglering av invandringen till Sverige vill Kamali inte veta av. Alla människor är ju lika mycket värda och ska ha samma rättigheter, en särbehandling av utlänningar skulle ge farliga signaler. Kamali raljerade på mötet än en gång om "Ein Volk, ein reich", dvs de principer som låg till grund för Versaillesfreden är i bästa fall bara löjliga. Nationalstaten hör enligt honom hemma på historiens sophög.

 


Iranska Riksförbundet, med ekonomiska bidrag från regeringen, ska fram till nästa val bedriva en kampanj mot Sverigedemokraterna för att hindra detta parti från att komma in i den svenska riksdagen. Ett prov gavs på ett bord vid ingången till möteslokalen. Där fanns en broschyr från Expo "Demokratiska svar på antidemokratiska argument" - förutom på svenska fanns den upptryckt på farsi 2)

I denna kampanj säger man sig bekämpa främlingsfientlighet men ger en så vid definition av begreppet, att man gör en majoritet av svenska folket till sina motståndare. 3)Det är svårt att tro, att en sådan kampanj kan bli framgångsrik. I varje fall lär den inte befrämja vad den utger sig för att vilja befrämja.

 


Dessutom blir det aningen övermaga av dessa iranier att ta på sig uppgiften att undervisa oss svenskar om demokrati. Hur har de lyckats i sitt eget land, Iran? 4)

Masoud Kamali och hans meningsfränder vill att invandrare ska ha mer makt i Sverige. Mot bakgrund av vad som framkom på detta möte, med tanke på den måttlöshet och extremism som Kamali själv representerar, framstår en sådan situation som ett direkt skräckscenario!

 


 

 Se vidare:

Fri forskning?

"Rasistiskt våld"

Expos debattnivå

Mona-meny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Skulle en svensk protestera visar det bara att vederbörande är "rättshaverist". (Åter)

2) Det språk som talas i Iran. (Åter)

3) Som "främlingsfientlig" och "antidemokrat" räknas redan den som pläderar för en kontrollering av invandringen eller ställande av krav på invandrare. (Åter)

4) Iranska Riksförbundets egen ordförande, Tagavi, är dessutom en av de socialdemokratiska valarbetare som nyligen blev fälld i tingsrätten för valfusk. (Åter)