Kriminalvård

"Hur kan det komma sig att livstidsdömde massmördaren Tommy Zethraeus får framträda på bästa sändningstid i TV, en ynnest som bara förunnas en handfull svenskar?

Och att en likaledes livstidsdömd dubbelmördare fritt kan ringa från fängelset och hota att mörda journalister och poliser med hjälp av sina kompisar?

Samt att en långtidsdömd brottsling är så farlig att de han hotat måste få livvaktskydd när han har permission?"

Ur insändare i Aftonbladet den 4/4 -96

 


Alltför fantastiska uppgifter? Svårt att tro?

Nej, det kan man väl inte tycka efter polismorden våren 1999. Det visade sig då:

att grova brottslingar under sin tid i fängelse kan planera grova rån,

att de under permissioner kan genomföra dem och

att de under permissioner har tillgång till giltiga pass, så de kan resa utomlands.