Diaz i analys:

 

 Följande artikel av José Alberto Diaz, sociolog och ledamot i Invandrarverkets styrelse, fanns införd i Aftonbladet den 2 juni -97. Den är ett skolexempel på propaganda. Blågula Frågor ska här analysera den - du klickar dig fram till våra kommentarer:

"I kölvattnet på debatten om den invandrarfientliga organisationen Folkviljan och massinvandringen framkom att en av de aktiva i denna organisation också är handläggare på Invandrarverket.

Det finns flera fall. Inom den offentliga makten - anställda på universitet eller inom förvaltning - sitter personer som har invandrarfientliga attityder och vissa medverkar i organisationer där rasistiska och främlingsfientliga grupperingar ingår.

Detta väcker frågor.

Tillspetsat kan frågeställningen formuleras så här.

Får en person som har invandrarfientliga åsikter, eller rentav är aktiv i rasistiska organisationer sitta i en position som innebär arbete med människor med rötter i andra folkgrupper och kulturer? Med andra ord: kan man vara lärare, läkare, domare, socialsekreterare och samtidigt rasist?

Kan man ena dagen sprida flygblad med desinformation i invandrarfrågan och nästa dag fatta beslut i känsliga asylärenden som rör vilka som ska få stanna i landet?

Förhoppningsvis svarar många nej på dessa frågor.

Anställda inom den offentliga verksamheten får sina löner betalda av medborgare varav en majoritet tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet. Deras arbetsuppgifter definieras av folkvalda i de demokratiska institutionerna.

I svensk förvaltning är det idag OK att vara invandrarfientlig eller organiserad rasist på arbetsplatser som berörs av möten mellan människor från olika kulturer. Kravet på en humanistisk etik eller bekännelse till demokratiska värderingar väger lätt inför den invandrarfientliges yttrande- och organisationsfrihet.

Frågan är om detta verkligen är rimligt. Krävs det inte större ansträngningar för att se till att rekryteringsregler och arbetsplatsetik verkligen fungerar som kontrollmekanismer - som kan garantera att alla offentliganställda verkligen visar "respekt för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet" (Regeringsformens kap 12).

Tolerans och demokratiska värderingar måste vara minimikrav vid anställningar i svensk förvaltning."

 


 

 Är jag diazfientlig?