Frihet att döda

Dagens Nyheter skriver den 27/9 -03 om den 24-åring som misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lindh. Mannen skrevs ut från en psykiatrisk mottagning bara fem dagar före mordet.

Artikeln kommer in på gällande regler, då ett mord begås av psykiskt sjuka personer:

"Den 24-årige mannen har tidigare utretts inom rättspsykiatrin. I det fallet ledde det inte till rättspsykiatrisk vård. För att få rättspsykiatrisk vård krävs diagnosen allvarlig psykisk störning, vilket är en gränsdragningsfråga."

"Varje år utförs knappt 2.000 paragraf sju-undersökningar varav ungefär 700 går vidare till en utförlig rättspsykiatrisk undersökning. Det gjordes med 24-åringen efter att han knivhuggit sin far.

- Det visar att man ansåg att mannen var i riskzonen för allvarlig psykisk störning, säger Sten Levander som är professor i psykiatri och chefsläkare vid rättspsykiatriska enheten i Malmö.

Den undersökningen är mycket mer omfattande och tar 4-6 veckor. Då utreds om personen var allvarligt psykiskt störd när brottet begicks och om personen i så fall fortfarande är det vid undersökningen.

Distinktionen är viktig, eftersom en person som bedöms vara allvarligt psykiskt sjuk vid brottstillfället inte får dömas till fängelse. Men om personen inte längre är sjuk vid utredningstillfället får inte heller rättspsykiatrisk vård utdömas. Personen skulle då kunna lämna domstolen som en fri man."

 


 

 Se vidare:

Fri mördare