Augusti 2000

Expressen, den 23/8:

"Skolan måste införa nytt ämne på schemat: Lär barnen tolerans

Bristen på tolerans i det svenska samhället är stor. Den svenska skolan är ingen värdeneutral institution. Rasistiska lagöverträdelser rapporteras nästan dagligen. I en debattartikel i Expressen skriver bl.a. Kurdo Baksi, Mariana Buzaglo och Athena Nikou om den svenska skolan och den intoleranta atmosfär som finns där. De kommer med några förslag på hur skolan skall kunna bli bättre på att visa tolerans. Ett av förslagen är: Inled samarbete med idrottsorganisationer, handikapporganisationer och frivilliga organisationer som Ungdomens Demokratikommision, Ungdom mot Rasism, Läkare utan gränser, Rädda Barnen, Röda Korset och Amnesty.

Ett annat förslag är: Inför ett nytt obligatoriskt skolämne där elever och lärare utgår från innehållet i läroplanen och tillsammans arbetar med och diskuterar kring värdegrunden i ett demokratiskt samhälle. Ett lämpligt namn på skolämnet kan vara just TOLERANS."